Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HTNB R0.75- 1mm

904.200₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HTNB2015-100-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x10 x60L 904.200₫
HTNB2015-120-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x12 x60L 904.200₫
HTNB2015-160-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x16 x60L 986.700₫
HTNB2015-200-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x20 x60L 986.700₫
HTNB2015-220-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x22 x60L 986.700₫
HTNB2015-260-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x26 x70L 1.069.200₫
HTNB2015-300-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x30 x70L 1.069.200₫
HTNB2015-360-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x36 x80L 1.261.700₫
HTNB2015-100-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x10 x60 L 904.200₫
HTNB2015-120-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x12 x60 L 904.200₫
HTNB2015-160-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x16 x60 L 986.700₫
HTNB2015-200-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x20 x60 L 986.700₫
HTNB2015-260-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x26 x70 L 1.069.200₫
HTNB2015-300-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x30 x70 L 1.069.200₫
HTNB2015-360-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x36 x80 L 1.261.700₫
HTNB2015-100-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x10 x 60L 904.200₫
HTNB2015-120-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x12 x 60L 904.200₫
HTNB2015-160-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x16 x 60L 986.700₫
HTNB2015-200-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x20 x 60L 986.700₫
HTNB2015-260-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x26 x 70L 1.069.200₫
HTNB2015-300-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x30 x 70L 1.069.200₫
HTNB2015-360-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x36 x 80L 1.261.700₫
HTNB2015-120-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x 12 x60 L 946.000₫
HTNB2015-160-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x 16 x60 L 1.031.800₫
HTNB2015-200-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x 20 x60 L 1.031.800₫
HTNB2015-300-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x 30 x70 L 1.318.900₫
HTNB2015-120-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75 x12 x60L 946.000₫
HTNB2015-160-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75 x16 x60L 1.031.800₫
HTNB2015-200-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75 x20 x60L 1.031.800₫
HTNB2015-300-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R0.75x30 x70L 1.318.900₫
HTNB2020-120-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x12 x60L 925.100₫
HTNB2020-160-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x16 x60L 925.100₫
HTNB2020-200-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x20 x60L 986.700₫
HTNB2020-220-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x22 x60L 986.700₫
HTNB2020-240-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x24 x60L 1.096.700₫
HTNB2020-260-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x26 x60L 1.096.700₫
HTNB2020-280-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x28 x70L 1.206.700₫
HTNB2020-300-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x30 x70L 1.206.700₫
HTNB2020-320-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x32 x70L 1.206.700₫
HTNB2020-340-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x34 x70L 1.261.700₫
HTNB2020-360-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x36 x80L 1.261.700₫
HTNB2020-400-1 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x40 x80L 1.425.600₫
HTNB2020-100-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x10 x60 L 925.100₫
HTNB2020-120-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x12 x60 L 925.100₫
HTNB2020-160-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x16 x60 L 925.100₫
HTNB2020-200-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x20 x60 L 986.700₫
HTNB2020-220-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x22 x60 L 986.700₫
HTNB2020-240-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x24 x60 L 1.096.700₫
HTNB2020-260-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x26 x60 L 1.096.700₫
HTNB2020-280-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x28 x70 L 1.206.700₫
HTNB2020-300-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x30 x70 L 1.206.700₫
HTNB2020-320-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x32 x70 L 1.206.700₫
HTNB2020-340-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x34 x70 L 1.261.700₫
HTNB2020-360-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x36 x80 L 1.261.700₫
HTNB2020-400-2 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x40 x80 L 1.496.000₫
HTNB2020-100-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x10 x 60L 968.000₫
HTNB2020-120-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x12 x 60L 925.100₫
HTNB2020-160-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x16 x 60L 925.100₫
HTNB2020-200-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x20 x 60L 986.700₫
HTNB2020-220-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x22 x 60L 986.700₫
HTNB2020-240-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x24 x 60L 1.096.700₫
HTNB2020-260-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x26 x 60L 1.096.700₫
HTNB2020-280-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x28 x 70L 1.206.700₫
HTNB2020-300-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x30 x 70L 1.206.700₫
HTNB2020-320-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x32 x 70L 1.206.700₫
HTNB2020-340-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x34 x 70L 1.261.700₫
HTNB2020-360-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x36 x 80L 1.261.700₫
HTNB2020-400-3 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x40 x 80L 1.496.000₫
HTNB2020-120-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x 12 x60L 968.000₫
HTNB2020-160-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x 16 x60L 968.000₫
HTNB2020-200-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x 20 x60L 1.031.800₫
HTNB2020-300-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x 30 x70L 1.367.300₫
HTNB2020-400-4 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1x 40 x80L 1.670.900₫
HTNB2020-120-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1 x12 x60L 968.000₫
HTNB2020-160-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1 x16 x60L 968.000₫
HTNB2020-200-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1 x20 x60L 1.031.800₫
HTNB2020-300-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1 x30 x70L 1.367.300₫
HTNB2020-400-6 Dao Phay Cầu Cổ Côn R1 x40 x80L 1.670.900₫

Tổng tiền:

Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HTNB

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HTNB

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: R0.75 ~ R1

Số lưỡi cắt: 2 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt, Phay rãnh sâu

Model Bán Kính Dao
(Radius of Ball Nose)
R
Góc Cổ Côn
(Neck Taper
Angle)
TN
Chiều dài cổ
(Neck
Length)
ℓ2
Effective
Length
ℓ1
Chiều Dài Lưỡi Cắt
( Length
of Cut)
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Độ Côn
(Interference
Angle)
HTNB2015-100-1 R0.75 30′ 10 2.25 1.2 1.42 16° 60 4 5.36°
HTNB2015-120-1 12 60 4 4.69°
HTNB2015-160-1 16 60 4 3.75°
HTNB2015-200-1 20 60 4 3.12°
HTNB2015-220-1 22 60 4 2.88°
HTNB2015-260-1 26 70 4 2.50°
HTNB2015-300-1 30 70 4 2.20°
HTNB2015-360-1 36 80 4 1.87°
HTNB2015-100-2 10 60 4 5.46°
HTNB2015-120-2 12 60 4 4.79°
HTNB2015-160-2 16 60 4 3.83°
HTNB2015-200-2 20 60 4 3.20°
HTNB2015-260-2 26 70 4 2.56°
HTNB2015-300-2 30 70 4 2.26°
HTNB2015-360-2 36 80 4 1.92°
HTNB2015-100-3 1°30′ 10 60 4 5.57°
HTNB2015-120-3 12 60 4 4.89°
HTNB2015-160-3 16 60 4 3.92°
HTNB2015-200-3 20 60 4 3.28°
HTNB2015-260-3 26 70 4 2.63°
HTNB2015-300-3 30 70 4 2.32°
HTNB2015-360-3 36 80 4 1.98°
HTNB2015-120-4 12 60 4 4.98°
HTNB2015-160-4 16 60 4 4.02°
HTNB2015-200-4 20 60 4 3.36°
HTNB2015-300-4 30 70 6 3.84°
HTNB2015-120-6 12 60 4 5.21°
HTNB2015-160-6 16 60 4 4.22°
HTNB2015-200-6 20 60 4 3.55°
HTNB2015-300-6 30 70 6 4.04°
HTNB2020-120-1 R1 30′ 12 3 1.6 1.91 16° 60 4 4.05°
HTNB2020-160-1 16 60 4 3.19°
HTNB2020-200-1 20 60 4 2.63°
HTNB2020-220-1 22 60 4 2.42°
HTNB2020-240-1 24 60 4 2.23°
HTNB2020-260-1 26 60 4 2.08°
HTNB2020-280-1 28 70 4 1.94°
HTNB2020-300-1 30 70 4 1.83°
HTNB2020-320-1 32 70 4 1.72°
HTNB2020-340-1 34 70 4 1.63°
HTNB2020-360-1 36 80 4 1.54°
HTNB2020-400-1 40 80 4 1.40°
HTNB2020-100-2 10 60 4 4.77°
HTNB2020-120-2 12 60 4 4.13°
HTNB2020-160-2 16 60 4 3.26°
HTNB2020-200-2 20 60 4 2.69°
HTNB2020-220-2 22 60 4 2.48°
HTNB2020-240-2 24 60 4 2.29°
HTNB2020-260-2 26 60 4 2.13°
HTNB2020-280-2 28 70 4 2.00°
HTNB2020-300-2 30 70 4 1.88°
HTNB2020-320-2 32 70 4 1.77°
HTNB2020-340-2 34 70 4 1.67°
HTNB2020-360-2 36 80 4 1.59°
HTNB2020-400-2 40 80 4 1.44°
HTNB2020-100-3 1°30′ 10 60 4 4.83°
HTNB2020-120-3 12 60 4 4.22°
HTNB2020-160-3 16 60 4 3.34°
HTNB2020-200-3 20 60 4 2.76°
HTNB2020-220-3 22 60 4 2.54°
HTNB2020-240-3 24 60 4 2.35°
HTNB2020-260-3 26 60 4 2.19°
HTNB2020-280-3 28 70 4 2.05°
HTNB2020-300-3 30 70 4 1.93°
HTNB2020-320-3 32 70 4 1.82°
HTNB2020-340-3 34 70 4 1.72°
HTNB2020-360-3 36 80 4 1.63°
HTNB2020-400-3 40 80 4 1.48°
HTNB2020-120-4 12 60 4 4.29°
HTNB2020-160-4 16 60 4 3.41°
HTNB2020-200-4 20 60 4 2.83°
HTNB2020-300-4 30 70 6 3.52°
HTNB2020-400-4 40 80 6 2.78°
HTNB2020-120-6 12 60 4 4.48°
HTNB2020-160-6 16 60 4 3.58°
HTNB2020-200-6 20 60 4 2.98°
HTNB2020-300-6 30 70 6 3.71°
HTNB2020-400-6 40 80 6 2.94°

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng :Tầng 6, CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM