Dao Cầu Cổ Dài Union Tool Model HSLB R0.25 -0.35mm

624.800₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HSLB 2005-010 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 1 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-0125 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 1.25 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-015 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 1.5 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-015-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 1.5 x 50 L 911.900₫
HSLB 2005-0175 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 1.75 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-020 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 2 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-020-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 2 x 50 L 911.900₫
HSLB 2005-0225 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 2.25 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-025 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 2.5 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-025-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 2.5 x 50 L 911.900₫
HSLB 2005-030 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 3 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-030-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 3 x 50 L 911.900₫
HSLB 2005-035 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 3.5 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-040 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 4 x 45 L 624.800₫
HSLB 2005-040-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 4 x 50 L 911.900₫
HSLB 2005-045 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 4.5 x 45 L 639.100₫
HSLB 2005-050 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 5 x 45 L 639.100₫
HSLB 2005-055 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 5.5 x 45 L 651.200₫
HSLB 2005-060 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 6 x 45 L 651.200₫
HSLB 2005-070 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 7 x 45 L 782.100₫
HSLB 2005-080 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 8 x 45 L 782.100₫
HSLB 2005-090 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 9 x 45 L 911.900₫
HSLB 2005-100 Dao Cầu Cổ Dài R0.25 x 10 x 50 L 971.300₫
HSLB 2006-010 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 1 x 45 L 533.500₫
HSLB 2006-0125 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 1.25 x 45 L 481.800₫
HSLB 2006-015 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 1.5 x 45 L 481.800₫
HSLB 2006-015-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 1.5 x 50 L 728.200₫
HSLB 2006-0175 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 1.75 x 45 L 481.800₫
HSLB 2006-020 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 2 x 45 L 481.800₫
HSLB 2006-020-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 2 x 50 L 728.200₫
HSLB 2006-0225 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 2.25 x 45 L 495.000₫
HSLB 2006-025 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 2.5 x 45 L 495.000₫
HSLB 2006-025-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 2.5 x 50 L 728.200₫
HSLB 2006-030 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 3 x 45 L 495.000₫
HSLB 2006-030-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 3 x 50 L 742.500₫
HSLB 2006-035 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 3.5 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-040 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 4 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-040-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 4 x 50 L 768.900₫
HSLB 2006-045 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 4.5 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-050 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 5 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-050-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 5 x 50 L 768.900₫
HSLB 2006-055 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 5.5 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-060 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 6 x 45 L 508.200₫
HSLB 2006-060-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 6 x 50 L 768.900₫
HSLB 2006-065 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 6.5 x 45 L 573.100₫
HSLB 2006-070 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 7 x 45 L 573.100₫
HSLB 2006-080 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 8 x 45 L 676.500₫
HSLB 2006-080-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 8 x 50 L 976.800₫
HSLB 2006-090 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 9 x 45 L 716.100₫
HSLB 2006-100 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 10 x 50L 689.700₫
HSLB 2006-100-6 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 10 x 50 L 1.042.800₫
HSLB 2006-120 Dao Cầu Cổ Dài R0.3 x 12 x 50 L 782.100₫
HSLB 2007-020 Dao Cầu Cổ Dài R0.35 x 2 x 45 L 481.800₫
HSLB 2007-040 Dao Cầu Cổ Dài R0.35 x 4 x 45 L 508.200₫
HSLB 2007-060 Dao Cầu Cổ Dài R0.35 x 6 x 45 L 508.200₫
HSLB 2007-080 Dao Cầu Cổ Dài R0.35 x 8 x 45 L 508.200₫

Tổng tiền:

Dao Cầu Cổ Dài Union Tool Model HSLB

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HSLB

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: R0.25 - R0.35

Số lưỡi cắt: 2 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.

Thích hợp gia công khuôn mẫu sau nhiệt độ cứng 55-70HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao. thép sau nhiệt

Model Radius of Ball Nose R Effective Length ℓ1 Length of Cut ℓ Neck Diameter
φd1
Shank Taper Angle Bta Overall Length L Shank Diameter
φd
HSLB 2005-010 R0.25 1 0.4 0.49 16° 45 4
HSLB 2005-0125 1.25 45 4
HSLB 2005-015 1.5 45 4
HSLB 2005-015-6 1.5 50 6
HSLB 2005-0175 1.75 45 4
HSLB 2005-020 2 45 4
HSLB 2005-020-6 2 50 6
HSLB 2005-0225 2.25 45 4
HSLB 2005-025 2.5 45 4
HSLB 2005-025-6 2.5 50 6
HSLB 2005-030 3 45 4
HSLB 2005-030-6 3 50 6
HSLB 2005-035 3.5 45 4
HSLB 2005-040 4 45 4
HSLB 2005-040-6 4 50 6
HSLB 2005-045 4.5 45 4
HSLB 2005-050 5 45 4
HSLB 2005-055 5.5 45 4
HSLB 2005-060 6 45 4
HSLB 2005-070 7 45 4
HSLB 2005-080 8 45 4
HSLB 2005-090 9 45 4
HSLB 2005-100 10 50 4
HSLB 2006-010 R0.3 1 0.48 0.59 16° 45 4
HSLB 2006-0125 1.25 45 4
HSLB 2006-015 1.5 45 4
HSLB 2006-015-6 1.5 50 6
HSLB 2006-0175 1.75 45 4
HSLB 2006-020 2 45 4
HSLB 2006-020-6 2 50 6
HSLB 2006-0225 2.25 45 4
HSLB 2006-025 2.5 45 4
HSLB 2006-025-6 2.5 50 6
HSLB 2006-030 3 45 4
HSLB 2006-030-6 3 50 6
HSLB 2006-035 3.5 45 4
HSLB 2006-040 4 45 4
HSLB 2006-040-6 4 50 6
HSLB 2006-045 4.5 45 4
HSLB 2006-050 5 45 4
HSLB 2006-050-6 5 50 6
HSLB 2006-055 5.5 45 4
HSLB 2006-060 6 45 4
HSLB 2006-060-6 6 50 6
HSLB 2006-065 6.5 45 4
HSLB 2006-070 7 45 4
HSLB 2006-080 8 45 4
HSLB 2006-080-6 8 50 6
HSLB 2006-090 9 45 4
HSLB 2006-100 10 50 4
HSLB 2006-100-6 10 50 6
HSLB 2006-120 12 50 4
HSLB 2007-020 R0.35 2 0.56 0.69 16° 45 4
HSLB 2007-040 4 45 4
HSLB 2007-060 6 45 4
HSLB 2007-080 8 45 4

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

 

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

 

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : Tầng 6, CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM