Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me Union Tool Model HTNRS φD 1-2mm

1.169.300₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HTNRS4010-020608 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x6 x50 L 1.169.300₫
HTNRS4010-021008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x10 x50 L 1.169.300₫
HTNRS4010-022008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x20 x60 L 1.169.300₫
HTNRS4010-023008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x30 x70 L 1.402.500₫
HTNRS4010-020618 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x6 x50L 1.141.800₫
HTNRS4010-021018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x10 x50L 1.141.800₫
HTNRS4010-021518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x15 x50L 1.141.800₫
HTNRS4010-022018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x20 x60L 1.141.800₫
HTNRS4010-022518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x25 x60L 1.141.800₫
HTNRS4010-023018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x30 x70L 1.371.700₫
HTNRS4010-023518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x35 x80L 1.599.400₫
HTNRS4010-024018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x40 x80L 1.599.400₫
HTNRS4010-025018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x50 x90L 1.713.800₫
HTNRS4010-020628 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x6 x 50L 1.195.700₫
HTNRS4010-021028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x10 x 50L 1.195.700₫
HTNRS4010-022028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x20 x 60L 1.195.700₫
HTNRS4010-023028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1xR0.2x30 x 70L 1.434.400₫
HTNRS40125-020618 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x6 x50L 1.141.800₫
HTNRS40125-021018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x10 x50L 1.141.800₫
HTNRS40125-021518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x15 x50L 1.141.800₫
HTNRS40125-022018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x20 x60L 1.141.800₫
HTNRS40125-023018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x30 x70L 1.371.700₫
HTNRS40125-024018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x40 x80L 1.599.400₫
HTNRS40125-025018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.25xR0.2x50 x90L 1.713.800₫
HTNRS4015-030608 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x6 x50L 1.169.300₫
HTNRS4015-031008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x10 x50L 1.169.300₫
HTNRS4015-032008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x20 x60L 1.169.300₫
HTNRS4015-033008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x30 x70L 1.402.500₫
HTNRS4015-030618 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x6 x50 L 1.141.800₫
HTNRS4015-031018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x10 x50 L 1.141.800₫
HTNRS4015-031518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x15 x50 L 1.141.800₫
HTNRS4015-032018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x20 x60 L 1.141.800₫
HTNRS4015-032518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x25 x60 L 1.141.800₫
HTNRS4015-033018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x30 x70 L 1.371.700₫
HTNRS4015-034018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x40 x80 L 1.599.400₫
HTNRS4015-035018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x50 x90 L 1.713.800₫
HTNRS4015-030628 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x 6 x50L 1.195.700₫
HTNRS4015-031028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x 10 x50L 1.195.700₫
HTNRS4015-032028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x 20 x60L 1.195.700₫
HTNRS4015-033028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.5xR0.3x 30 x70L 1.434.400₫
HTNRS40175-030618 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x6 x50L 1.141.800₫
HTNRS40175-031018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x10 x50L 1.141.800₫
HTNRS40175-031518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x15 x60L 1.141.800₫
HTNRS40175-032018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x20 x60L 1.141.800₫
HTNRS40175-033018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x30 x70L 1.371.700₫
HTNRS40175-034018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x40 x80L 1.599.400₫
HTNRS40175-035018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D1.75xR0.3x50 x90L 1.713.800₫
HTNRS4020-052008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x20 x60L 1.256.200₫
HTNRS4020-052608 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x26 x60L 1.256.200₫
HTNRS4020-053008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x30 x70L 1.256.200₫
HTNRS4020-053608 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x36 x80L 1.599.400₫
HTNRS4020-054008 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x40 x80L 1.599.400₫
HTNRS4020-051018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x10 x60 L 1.256.200₫
HTNRS4020-051518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x15 x60 L 1.256.200₫
HTNRS4020-052018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x20 x60 L 1.256.200₫
HTNRS4020-052518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x25 x60 L 1.256.200₫
HTNRS4020-053018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x30 x70 L 1.256.200₫
HTNRS4020-053518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x35 x80 L 1.599.400₫
HTNRS4020-054018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x40 x80 L 1.599.400₫
HTNRS4020-054518 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x45 x90 L 1.713.800₫
HTNRS4020-055018 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x50 x90 L 1.713.800₫
HTNRS4020-053028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x 30 x70L 1.315.600₫
HTNRS4020-054028 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x 40 x80L 1.673.100₫
HTNRS4020-053038 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2x R0.5x30 x70L 1.434.400₫
HTNRS4020-054038 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2x R0.5x40 x80L 1.794.100₫
HTNRS4020-053058 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x 30 x 70L 1.434.400₫
HTNRS4020-054258 Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me D2xR0.5x 42 x 90L 1.972.300₫

Tổng tiền:

Dao Phay Bo Góc R Cổ Côn 4 Me Union Tool Model HTNRS

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HTNRS

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: D 1 ~ 6

Số lưỡi cắt: 4 me

Góc xoắn: 45°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt, Phay rãnh sâu

 

Model Đường Kính Dao
(Outside Diameter)
φD
Bán Kính Bo
(Corner Radius) CR
Góc Cổ Côn
(Neck Taper
Angle)
TN
Chiều dài cổ
(Neck
Length)
ℓ2
Effective Length
ℓ1
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Neck Diameter
φd1
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Neck Length
ℓ2
HTNRS4010-020608 1 R0.2 0.4° 6 1 16° 50 4 6
HTNRS4010-021008 10 50 4 10
HTNRS4010-022008 20 60 4 20
HTNRS4010-023008 30 70 4 30
HTNRS4010-020618 0.9° 6 50 4 6
HTNRS4010-021018 10 50 4 10
HTNRS4010-021518 15 50 4 15
HTNRS4010-022018 20 60 4 20
HTNRS4010-022518 25 60 4 25
HTNRS4010-023018 30 70 4 30
HTNRS4010-023518 35 80 4 35
HTNRS4010-024018 40 80 4 40
HTNRS4010-025018 50 90 4 50
HTNRS4010-020628 1.4° 6 1.8 0.94 50 4 6
HTNRS4010-021028 10 50 4 10
HTNRS4010-022028 20 60 4 20
HTNRS4010-023028 30 70 4 30
HTNRS40125-020618 1.25 R0.2 0.9° 6 1.25 16° 50 4 6
HTNRS40125-021018 10 50 4 10
HTNRS40125-021518 15 50 4 15
HTNRS40125-022018 20 60 4 20
HTNRS40125-023018 30 70 4 30
HTNRS40125-024018 40 80 4 40
HTNRS40125-025018 50 90 4 50
HTNRS4015-030608 1.5 R0.3 0.4° 6 1.5 16° 50 4 6
HTNRS4015-031008 10 50 4 10
HTNRS4015-032008 20 60 4 20
HTNRS4015-033008 30 70 4 30
HTNRS4015-030618 0.9° 6 50 4 6
HTNRS4015-031018 10 50 4 10
HTNRS4015-031518 15 50 4 15
HTNRS4015-032018 20 60 4 20
HTNRS4015-032518 25 60 4 25
HTNRS4015-033018 30 70 4 30
HTNRS4015-034018 40 80 4 40
HTNRS4015-035018 50 90 4 50
HTNRS4015-030628 1.4° 6 2.7 1.43 50 4 6
HTNRS4015-031028 10 50 4 10
HTNRS4015-032028 20 60 4 20
HTNRS4015-033028 30 70 4 30
HTNRS40175-030618 1.75 R0.3 0.9° 6 1.75 16° 50 4 6
HTNRS40175-031018 10 50 4 10
HTNRS40175-031518 15 60 4 15
HTNRS40175-032018 20 60 4 20
HTNRS40175-033018 30 70 4 30
HTNRS40175-034018 40 80 4 40
HTNRS40175-035018 50 90 4 50

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng :Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM