Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000 φD 2-2.5mm

820.000₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HLRS4020-002-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x4x50L 820.000₫
HLRS4020-002-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x6x50L 820.000₫
HLRS4020-002-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x8x50L 851.000₫
HLRS4020-002-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x10x50L 851.000₫
HLRS4020-002-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x12x55L 851.000₫
HLRS4020-002-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x16x60L 851.000₫
HLRS4020-002-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.02x20x60L 851.000₫
HLRS4020-005-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x4x50L 820.000₫
HLRS4020-005-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x6x50L 820.000₫
HLRS4020-005-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x8x50L 851.000₫
HLRS4020-005-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x10x50L 851.000₫
HLRS4020-005-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x12x55L 851.000₫
HLRS4020-005-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x16x60L 851.000₫
HLRS4020-005-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.05x20x60L 851.000₫
HLRS4020-01-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x4x50L 820.000₫
HLRS4020-01-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x6x50L 820.000₫
HLRS4020-01-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x8x50L 851.000₫
HLRS4020-01-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x10x50L 851.000₫
HLRS4020-01-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x12x55L 851.000₫
HLRS4020-01-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x16x60L 851.000₫
HLRS4020-01-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x20x60L 851.000₫
HLRS4020-01-240 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.1x24x70L 891.000₫
HLRS4020-02-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x4x50L 820.000₫
HLRS4020-02-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x6x50L 820.000₫
HLRS4020-02-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x8x50L 851.000₫
HLRS4020-02-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x10x50L 851.000₫
HLRS4020-02-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x12x55L 851.000₫
HLRS4020-02-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x16x60L 851.000₫
HLRS4020-02-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x20x60L 851.000₫
HLRS4020-02-240 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.2x24x70L 891.000₫
HLRS4020-03-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x4x50L 820.000₫
HLRS4020-03-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x6x50L 820.000₫
HLRS4020-03-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x8x50L 851.000₫
HLRS4020-03-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x10x50L 851.000₫
HLRS4020-03-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x12x55L 851.000₫
HLRS4020-03-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x16x60L 851.000₫
HLRS4020-03-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x20x60L 851.000₫
HLRS4020-03-240 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.3x24x70L 891.000₫
HLRS4020-05-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x4x50L 820.000₫
HLRS4020-05-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x6x50L 820.000₫
HLRS4020-05-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x8x50L 851.000₫
HLRS4020-05-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x10x50L 851.000₫
HLRS4020-05-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x12x55L 851.000₫
HLRS4020-05-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x16x60L 851.000₫
HLRS4020-05-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x20x60L 851.000₫
HLRS4020-05-240 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x24x70L 891.000₫
HLRS4020-05-260 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x26x70L 891.000₫
HLRS4020-05-300 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2 x R0.5x30x70L 891.000₫
HLRS4025-01-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x6x50L 894.000₫
HLRS4025-01-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x8x50L 894.000₫
HLRS4025-01-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x10x50L 894.000₫
HLRS4025-01-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x16x60L 925.000₫
HLRS4025-01-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x20x60L 925.000₫
HLRS4025-01-300 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.1x30x70L 956.000₫
HLRS4025-02-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x6x50L 894.000₫
HLRS4025-02-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x8x50L 894.000₫
HLRS4025-02-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x10x50L 894.000₫
HLRS4025-02-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x16x60L 925.000₫
HLRS4025-02-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x20x60L 925.000₫
HLRS4025-02-300 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.2x30x70L 956.000₫
HLRS4025-03-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x6x50L 894.000₫
HLRS4025-03-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x8x50L 894.000₫
HLRS4025-03-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x10x50L 894.000₫
HLRS4025-03-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x16x60L 925.000₫
HLRS4025-03-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x20x60L 925.000₫
HLRS4025-03-300 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.3x30x70L 956.000₫
HLRS4025-05-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x6x50L 894.000₫
HLRS4025-05-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x8x50L 894.000₫
HLRS4025-05-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x10x50L 894.000₫
HLRS4025-05-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x16x60L 925.000₫
HLRS4025-05-200 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x20x60L 925.000₫
HLRS4025-05-300 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D2.5 x R0.5x30x70L 956.000₫

Tổng tiền:

Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HLRS4000

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: Φ2 ~ Φ2.5 ; r0.02 ~ r0.5

Số lưỡi cắt: 4 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt

Model  Đường Kính Dao (Outside Diameter)
φD
Bán Kính Bo Góc
(Corner Radius)
CR
Chiều dài cổ
(Effective Length)
ℓ1
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng
Effective Length by Inclined Angles
30′ 1°30′
HLRS4020-002-040 2 R0.02 4 1.6 1.92 16° 50 4 4.17 4.31 4.45 4.61 4.96
HLRS4020-002-060 6   50 4 6.24 6.44 6.66 6.89 7.40
HLRS4020-002-080 8   50 4 8.30 8.57 8.86 9.16 9.85
HLRS4020-002-100 10   50 4 10.36 10.70 11.06 11.44 12.30
HLRS4020-002-120 12   55 4 12.42 12.83 13.26 13.72 14.75
HLRS4020-002-160 16   60 4 16.55 17.09 17.66 18.27 -
HLRS4020-002-200 20   60 4 20.67 21.35 22.06 22.83 -
HLRS4020-005-040 R0.05 4   50 4 4.17 4.31 4.45 4.61 4.95
HLRS4020-005-060 6   50 4 6.23 6.44 6.65 6.88 7.40
HLRS4020-005-080 8   50 4 8.30 8.57 8.85 9.16 9.84
HLRS4020-005-100 10   50 4 10.36 10.70 11.05 11.44 12.29
HLRS4020-005-120 12   55 4 12.42 12.83 13.26 13.72 14.74
HLRS4020-005-160 16   60 4 16.55 17.08 17.66 18.27 -
HLRS4020-005-200 20   60 4 20.67 21.34 22.06 22.82 -
HLRS4020-01-040 R0.1 4   50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.94
HLRS4020-01-060 6   50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.39
HLRS4020-01-080 8   50 4 8.30 8.56 8.85 9.15 9.83
HLRS4020-01-100 10   50 4 10.36 10.69 11.05 11.43 12.28
HLRS4020-01-120 12   55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.73
HLRS4020-01-160 16   60 4 16.55 17.08 17.65 18.26 -
HLRS4020-01-200 20   60 4 20.67 21.34 22.05 22.82 -
HLRS4020-01-240 24   70 4 24.80 25.60 26.46 27.37 -
HLRS4020-02-040 R0.2 4   50 4 4.17 4.30 4.44 4.59 4.92
HLRS4020-02-060 6   50 4 6.23 6.43 6.64 6.86 7.36
HLRS4020-02-080 8   50 4 8.29 8.56 8.84 9.14 9.81
HLRS4020-02-100 10   50 4 10.36 10.69 11.04 11.42 12.26
HLRS4020-02-120 12   55 4 12.42 12.82 13.24 13.69 14.71
HLRS4020-02-160 16   60 4 16.54 17.08 17.64 18.25 19.60
HLRS4020-02-200 20   60 4 20.67 21.33 22.04 22.80 -
HLRS4020-02-240 24   70 4 24.79 25.59 26.45 27.36 -
HLRS4020-03-040 R0.3 4   50 4 4.16 4.29 4.43 4.57 4.90
HLRS4020-03-060 6   50 4 6.23 6.42 6.63 6.85 7.34
HLRS4020-03-080 8   50 4 8.29 8.55 8.83 9.13 9.79
HLRS4020-03-100 10   50 4 10.35 10.68 11.03 11.40 12.24
HLRS4020-03-120 12   55 4 12.41 12.81 13.23 13.68 14.68
HLRS4020-03-160 16   60 4 16.54 17.07 17.63 18.24 19.58
HLRS4020-03-200 20   60 4 20.67 21.33 22.03 22.79 -
HLRS4020-03-240 24   70 4 24.79 25.59 26.44 27.35 -
HLRS4020-05-040 2 R0.5 4 1.6 1.92 16° 50 4 4.16 4.28 4.40 4.54 4.85
HLRS4020-05-060 6 50 4 6.22 6.41 6.61 6.82 7.30
HLRS4020-05-080 8 50 4 8.28 8.54 8.81 9.10 9.74
HLRS4020-05-100 10 50 4 10.34 10.67 11.01 11.37 12.19
HLRS4020-05-120 12 55 4 12.41 12.79 13.21 13.65 14.64
HLRS4020-05-160 16 60 4 16.53 17.05 17.61 18.21 19.53
HLRS4020-05-200 20 60 4 20.66 21.31 22.01 22.76 -
HLRS4020-05-240 24 70 4 24.78 25.57 26.41 27.32 -
HLRS4020-05-260 26 70 4 26.85 27.70 28.62 29.59 -
HLRS4020-05-300 30 70 4 30.97 31.96 33.02 - -
HLRS4025-01-060 2.5 R0.1 6 2 2.42 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.39
HLRS4025-01-080 8 50 4 8.30 8.56 8.85 9.15 9.83
HLRS4025-01-100 10 50 4 10.36 10.69 11.05 11.43 12.28
HLRS4025-01-160 16 60 4 16.55 17.08 17.65 18.26 -
HLRS4025-01-200 20 60 4 20.67 21.34 22.05 - -
HLRS4025-01-300 30 70 4 30.99 31.99 - - -
HLRS4025-02-060 R0.2 6 50 4 6.23 6.43 6.64 6.86 7.36
HLRS4025-02-080 8 50 4 8.29 8.56 8.84 9.14 9.81
HLRS4025-02-100 10 50 4 10.36 10.69 11.04 11.42 12.26
HLRS4025-02-160 16 60 4 16.54 17.08 17.64 18.25 -
HLRS4025-02-200 20 60 4 20.67 21.33 22.04 - -
HLRS4025-02-300 30 70 4 30.98 31.98 - - -
HLRS4025-03-060 R0.3 6 50 4 6.23 6.42 6.63 6.85 7.34
HLRS4025-03-080 8 50 4 8.29 8.55 8.83 9.13 9.79
HLRS4025-03-100 10 50 4 10.35 10.68 11.03 11.40 12.24
HLRS4025-03-160 16 60 4 16.54 17.07 17.63 18.24 -
HLRS4025-03-200 20 60 4 20.67 21.33 22.03 - -
HLRS4025-03-300 30 70 4 30.98 31.98 - - -
HLRS4025-05-060 R0.5 6 50 4 6.22 6.41 6.61 6.82 7.30
HLRS4025-05-080 8 50 4 8.28 8.54 8.81 9.10 9.74
HLRS4025-05-100 10 50 4 10.34 10.67 11.01 11.37 12.19
HLRS4025-05-160 16 60 4 16.53 17.05 17.61 18.21 -
HLRS4025-05-200 20 60 4 20.66 21.31 22.01 - -
HLRS4025-05-300 30 70 4 30.97 31.96 - - -

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ VP :CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM