Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000 φD 0.2-1mm

1.498.000₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HLRS4002-002-003 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.02x0.3x50L 1.498.000₫
HLRS4002-002-005 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.02x0.5x50L 1.498.000₫
HLRS4002-002-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.02x1x50L 1.498.000₫
HLRS4002-002-015 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.02x1.5x50L 1.803.000₫
HLRS4002-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.02x2x50L 1.972.000₫
HLRS4002-005-003 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.2 x R0.05x0.3x50L 1.532.000₫
HLRS4003-002-003 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.02x0.3x50L 1.532.000₫
HLRS4003-002-005 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.02x0.5x50L 1.498.000₫
HLRS4003-002-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.02x1x50L 1.498.000₫
HLRS4003-002-015 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.02x1.5x50L 1.532.000₫
HLRS4003-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.02x2x50L 1.532.000₫
HLRS4003-005-003 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.05x0.3x50L 1.532.000₫
HLRS4003-005-005 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.3 x R0.05x0.5x50L 1.498.000₫
HLRS4004-002-005 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.02x0.5x50L 961.000₫
HLRS4004-002-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.02x1x50L 961.000₫
HLRS4004-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.02x2x50L 961.000₫
HLRS4004-005-005 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.05x0.5x50L 961.000₫
HLRS4004-005-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.05x1x50L 961.000₫
HLRS4004-005-015 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.05x1.5x50L 961.000₫
HLRS4004-005-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.05x2x50L 961.000₫
HLRS4004-01-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.1x1x50L 961.000₫
HLRS4004-01-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.4 x R0.1x2x50L 961.000₫
HLRS4005-002-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.02x1x50L 783.000₫
HLRS4005-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.02x2x50L 783.000₫
HLRS4005-005-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.05x1x50L 783.000₫
HLRS4005-005-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.05x2x50L 783.000₫
HLRS4005-01-010 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.1x1x50L 783.000₫
HLRS4005-01-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.5 x R0.1x2x50L 783.000₫
HLRS4006-005-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.6 x R0.05x2x50L 783.000₫
HLRS4006-005-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.6 x R0.05x4x50L 783.000₫
HLRS4006-01-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.6 x R0.1x2x50L 783.000₫
HLRS4006-01-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.6 x R0.1x4x50L 783.000₫
HLRS4008-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.02x2x50L 841.000₫
HLRS4008-002-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.02x3x50L 841.000₫
HLRS4008-002-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.02x4x50L 873.000₫
HLRS4008-002-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.02x6x50L 873.000₫
HLRS4008-002-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.02x8x50L 873.000₫
HLRS4008-005-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.05x2x50L 841.000₫
HLRS4008-005-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.05x3x50L 841.000₫
HLRS4008-005-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.05x4x50L 873.000₫
HLRS4008-005-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.05x6x50L 873.000₫
HLRS4008-01-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.1x2x50L 841.000₫
HLRS4008-01-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.1x3x50L 841.000₫
HLRS4008-01-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.1x4x50L 873.000₫
HLRS4008-01-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.1x6x50L 873.000₫
HLRS4008-02-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.2x2x50L 841.000₫
HLRS4008-02-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.2x3x50L 841.000₫
HLRS4008-02-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.2x4x50L 873.000₫
HLRS4008-02-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D0.8 x R0.2x6x50L 873.000₫
HLRS4010-002-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x2x50L 768.000₫
HLRS4010-002-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x3x50L 768.000₫
HLRS4010-002-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x4x50L 768.000₫
HLRS4010-002-050 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x5x50L 841.000₫
HLRS4010-002-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x6x50L 841.000₫
HLRS4010-002-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x8x50L 841.000₫
HLRS4010-002-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x10x50L 841.000₫
HLRS4010-002-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.02x12x55L 880.000₫
HLRS4010-005-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x2x50L 768.000₫
HLRS4010-005-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x3x50L 768.000₫
HLRS4010-005-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x4x50L 768.000₫
HLRS4010-005-050 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x5x50L 841.000₫
HLRS4010-005-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x6x50L 841.000₫
HLRS4010-005-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x8x50L 841.000₫
HLRS4010-005-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x10x50L 841.000₫
HLRS4010-005-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.05x12x55L 880.000₫
HLRS4010-01-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x2x50L 768.000₫
HLRS4010-01-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x3x50L 768.000₫
HLRS4010-01-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x4x50L 768.000₫
HLRS4010-01-050 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x5x50L 841.000₫
HLRS4010-01-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x6x50L 841.000₫
HLRS4010-01-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x8x50L 841.000₫
HLRS4010-01-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x10x50L 841.000₫
HLRS4010-01-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.1x12x55L 880.000₫
HLRS4010-02-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x2x50L 768.000₫
HLRS4010-02-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x3x50L 768.000₫
HLRS4010-02-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x4x50L 768.000₫
HLRS4010-02-050 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x5x50L 841.000₫
HLRS4010-02-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x6x50L 841.000₫
HLRS4010-02-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x8x50L 841.000₫
HLRS4010-02-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x10x50L 841.000₫
HLRS4010-02-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.2x12x55L 880.000₫
HLRS4010-03-020 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x2x50L 768.000₫
HLRS4010-03-030 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x3x50L 768.000₫
HLRS4010-03-040 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x4x50L 768.000₫
HLRS4010-03-050 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x5x50L 841.000₫
HLRS4010-03-060 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x6x50L 841.000₫
HLRS4010-03-080 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x8x50L 841.000₫
HLRS4010-03-100 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x10x50L 841.000₫
HLRS4010-03-120 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x12x55L 880.000₫
HLRS4010-03-160 Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài D1 x R0.3x16x60L 1.167.000₫

Tổng tiền:

Dao Phay Bo Góc R 4 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS4000

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HLRS4000

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: Φ0.2 ~ Φ1; r0.02 ~ r0.05

Số lưỡi cắt: 4 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt

Model  Đường Kính Dao (Outside Diameter)
φD
Bán Kính Bo Góc
(Corner Radius)
CR
Chiều dài cổ
(Effective Length)
ℓ1
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
HLRS4002-002-003 0.2 R0.02 0.3 0.12 0.185 16° 50 4
HLRS4002-002-005 0.5 50 4
HLRS4002-002-010 1 50 4
HLRS4002-002-015 1.5 50 4
HLRS4002-002-020 2 50 4
HLRS4002-005-003 R0.05 0.3 50 4
HLRS4003-002-003 0.3 R0.02 0.3 0.18 0.28 16° 50 4
HLRS4003-002-005 0.5 50 4
HLRS4003-002-010 1 50 4
HLRS4003-002-015 1.5 50 4
HLRS4003-002-020 2 50 4
HLRS4003-005-003 R0.05 0.3 50 4
HLRS4003-005-005 0.5 50 4
HLRS4004-002-005 0.4 R0.02 0.5 0.24 0.385 16° 50 4
HLRS4004-002-010 1 50 4
HLRS4004-002-020 2 50 4
HLRS4004-005-005 R0.05 0.5 50 4
HLRS4004-005-010 1 50 4
HLRS4004-005-015 1.5 50 4
HLRS4004-005-020 2 50 4
HLRS4004-01-010 R0.1 1 50 4
HLRS4004-01-020 2 50 4
HLRS4005-002-010 0.5 R0.02 1 0.3 0.485 16° 50 4
HLRS4005-002-020 2 50 4
HLRS4005-005-010 R0.05 1 50 4
HLRS4005-005-020 2 50 4
HLRS4005-01-010 R0.1 1 50 4
HLRS4005-01-020 2 50 4
HLRS4006-005-020 0.6 R0.05 2 0.36 0.585 16° 50 4
HLRS4006-005-040 4 50 4
HLRS4006-01-020 R0.1 2 50 4
HLRS4006-01-040 4 50 4
HLRS4008-002-020 0.8 R0.02 2 0.48 0.78 16° 50 4
HLRS4008-002-030 3 50 4
HLRS4008-002-040 4 50 4
HLRS4008-002-060 6 50 4
HLRS4008-002-080 8 50 4
HLRS4008-005-020 R0.05 2 50 4
HLRS4008-005-030 3 50 4
HLRS4008-005-040 4 50 4
HLRS4008-005-060 6 50 4
HLRS4008-01-020 R0.1 2 50 4
HLRS4008-01-030 3 50 4
HLRS4008-01-040 4 50 4
HLRS4008-01-060 6 50 4
HLRS4008-02-020 R0.2 2 50 4
HLRS4008-02-030 3 50 4
HLRS4008-02-040 4 50 4
HLRS4008-02-060 6 50 4
HLRS4010-002-020 1 R0.02 2 0.8 0.95 16° 50 4
HLRS4010-002-030 3 50 4
HLRS4010-002-040 4 50 4
HLRS4010-002-050 5 50 4
HLRS4010-002-060 6 50 4
HLRS4010-002-080 8 50 4
HLRS4010-002-100 10 50 4
HLRS4010-002-120 12 55 4
HLRS4010-005-020 R0.05 2 50 4
HLRS4010-005-030 3 50 4
HLRS4010-005-040 4 50 4
HLRS4010-005-050 1 R0.05 5 0.8 0.95 16° 50 4
HLRS4010-005-060 6 50 4
HLRS4010-005-080 8 50 4
HLRS4010-005-100 10 50 4
HLRS4010-005-120 12 55 4
HLRS4010-01-020 R0.1 2 50 4
HLRS4010-01-030 3 50 4
HLRS4010-01-040 4 50 4
HLRS4010-01-050 5 50 4
HLRS4010-01-060 6 50 4
HLRS4010-01-080 8 50 4
HLRS4010-01-100 10 50 4
HLRS4010-01-120 12 55 4
HLRS4010-02-020 R0.2 2 50 4
HLRS4010-02-030 3 50 4
HLRS4010-02-040 4 50 4
HLRS4010-02-050 5 50 4
HLRS4010-02-060 6 50 4
HLRS4010-02-080 8 50 4
HLRS4010-02-100 10 50 4
HLRS4010-02-120 12 55 4
HLRS4010-03-020 R0.3 2 50 4
HLRS4010-03-030 3 50 4
HLRS4010-03-040 4 50 4
HLRS4010-03-050 5 50 4
HLRS4010-03-060 6 50 4
HLRS4010-03-080 8 50 4
HLRS4010-03-100 10 50 4
HLRS4010-03-120 12 55 4
HLRS4010-03-160 16 60 4

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ VP :CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM