Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLRS2000 φD 4-6mm

810.000₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HLRS2040-01-080 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x8x65L 810.000₫
HLRS2040-01-080E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x8x65 L 891.000₫
HLRS2040-01-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x12x65L 830.000₫
HLRS2040-01-160 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x16x65L 976.000₫
HLRS2040-01-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x20x65L 1.052.000₫
HLRS2040-01-200E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x20x65 L 1.157.000₫
HLRS2040-01-240 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x24x70L 1.052.000₫
HLRS2040-01-320 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x32x80L 1.052.000₫
HLRS2040-01-480 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.1x48x100L 1.682.000₫
HLRS2040-02-080 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x8x65L 810.000₫
HLRS2040-02-080E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x8x65 L 891.000₫
HLRS2040-02-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x12x65L 830.000₫
HLRS2040-02-160 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x16x65L 976.000₫
HLRS2040-02-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x20x65L 1.052.000₫
HLRS2040-02-200E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x20x65 L 1.157.000₫
HLRS2040-02-240 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x24x70L 1.052.000₫
HLRS2040-02-320 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x32x80L 1.052.000₫
HLRS2040-02-480 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.2x48x100L 1.682.000₫
HLRS2040-03-080 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x8x65L 810.000₫
HLRS2040-03-080E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x8x65 L 891.000₫
HLRS2040-03-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x12x65L 830.000₫
HLRS2040-03-160 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x16x65L 976.000₫
HLRS2040-03-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x20x65L 1.052.000₫
HLRS2040-03-200E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x20x65 L 1.157.000₫
HLRS2040-03-240 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x24x70L 1.052.000₫
HLRS2040-03-320 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x32x80L 1.052.000₫
HLRS2040-03-480 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.3x48x100L 1.682.000₫
HLRS2040-05-080 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x8x65L 810.000₫
HLRS2040-05-080E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x8x65 L 891.000₫
HLRS2040-05-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x12x65L 830.000₫
HLRS2040-05-160 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x16x65L 976.000₫
HLRS2040-05-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x20x65L 1.052.000₫
HLRS2040-05-200E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x20x65 L 1.157.000₫
HLRS2040-05-240 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x24x70L 1.052.000₫
HLRS2040-05-320 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x32x80L 1.052.000₫
HLRS2040-05-480 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R0.5x48x100L 1.682.000₫
HLRS2040-10-080 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x8x65L 810.000₫
HLRS2040-10-080E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x8x65 L 891.000₫
HLRS2040-10-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x12x65L 830.000₫
HLRS2040-10-160 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x16x65L 976.000₫
HLRS2040-10-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x20x65L 1.052.000₫
HLRS2040-10-200E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x20x65 L 1.157.000₫
HLRS2040-10-240 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x24x70L 1.052.000₫
HLRS2040-10-320 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x32x80L 1.052.000₫
HLRS2040-10-480 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D4 x R1x48x100L 1.682.000₫
HLRS2050-02-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.2x20x70L 1.340.000₫
HLRS2050-02-400 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.2x40x90L 1.682.000₫
HLRS2050-03-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.3x20x70L 1.340.000₫
HLRS2050-03-400 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.3x40x90L 1.682.000₫
HLRS2050-05-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.5x20x70L 1.340.000₫
HLRS2050-05-400 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R0.5x40x90L 1.682.000₫
HLRS2050-10-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R1x20x70L 1.340.000₫
HLRS2050-10-400 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D5 x R1x40x90L 1.682.000₫
HLRS2060-01-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x12x65L 1.340.000₫
HLRS2060-01-120E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x12x65 L 1.473.000₫
HLRS2060-01-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x20x70L 1.340.000₫
HLRS2060-01-300 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x30x100L 1.734.000₫
HLRS2060-01-300E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x30x100 L 1.908.000₫
HLRS2060-01-600 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.1x60x120L 2.108.000₫
HLRS2060-02-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x12x65L 1.340.000₫
HLRS2060-02-120E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x12x65 L 1.473.000₫
HLRS2060-02-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x20x70L 1.340.000₫
HLRS2060-02-300 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x30x100L 1.734.000₫
HLRS2060-02-300E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x30x100 L 1.908.000₫
HLRS2060-02-600 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.2x60x120L 2.108.000₫
HLRS2060-03-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x12x65L 1.340.000₫
HLRS2060-03-120E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x12x65 L 1.473.000₫
HLRS2060-03-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x20x70L 1.340.000₫
HLRS2060-03-300 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x30x100L 1.734.000₫
HLRS2060-03-300E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x30x100 L 1.908.000₫
HLRS2060-03-600 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.3x60x120L 2.108.000₫
HLRS2060-05-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x12x65L 1.340.000₫
HLRS2060-05-120E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x12x65 L 1.473.000₫
HLRS2060-05-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x20x70L 1.340.000₫
HLRS2060-05-300 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x30x100L 1.734.000₫
HLRS2060-05-300E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x30x100 L 1.908.000₫
HLRS2060-05-600 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R0.5x60x120L 2.108.000₫
HLRS2060-10-120 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x12x65L 1.340.000₫
HLRS2060-10-120E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x12x65 L 1.473.000₫
HLRS2060-10-200 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x20x70L 1.340.000₫
HLRS2060-10-300 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x30x100L 1.734.000₫
HLRS2060-10-300E Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x30x100 L 1.908.000₫
HLRS2060-10-600 Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài D6 x R1x60x120L 2.108.000₫

Tổng tiền:

Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tools Model HLRS2000

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HLRS2000

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: Φ4  ~ Φ 6

Số lưỡi cắt: 2 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt

Model Excellent Đường Kính Dao (Outside Diameter)
φD
Bán Kính Bo Góc
(Corner Radius)
CR
Chiều dài cổ
(Effective Length)
ℓ1
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng
Effective Length by Inclined Angles
30′ 1°30′
HLRS2040-01-080   4 R0.1 8 4 3.82 16° 65 6 8.45 8.73 9.02 9.33 10.03
HLRS2040-01-080E - 8 65 6 8.45 8.73 9.02 9.33 10.03
HLRS2040-01-120   12 65 6 12.58 12.99 13.42 13.89 14.92
HLRS2040-01-160   16 65 6 16.70 17.25 17.82 18.44 -
HLRS2040-01-200   20 65 6 20.83 21.50 22.23 23.00 -
HLRS2040-01-200E - 20 65 6 20.83 21.50 22.23 23.00 -
HLRS2040-01-240   24 70 6 24.95 25.76 26.63 27.55 -
HLRS2040-01-320   32 80 6 33.21 34.28 35.43 - -
HLRS2040-01-480   48 100 6 49.71 51.32 - - -
HLRS2040-02-080   R0.2 8 65 6 8.45 8.72 9.01 9.33 10.02
HLRS2040-02-080E - 8 65 6 8.45 8.72 9.01 9.33 10.02
HLRS2040-02-120   12 65 6 12.58 12.98 13.42 13.88 14.91
HLRS2040-02-160   16 65 6 16.70 17.24 17.82 18.44 -
HLRS2040-02-200   20 65 6 20.83 21.50 22.22 22.99 -
HLRS2040-02-200E - 20 65 6 20.83 21.50 22.22 22.99 -
HLRS2040-02-240   24 70 6 24.95 25.76 26.62 27.54 -
HLRS2040-02-320   32 80 6 33.20 34.28 35.43 - -
HLRS2040-02-480   48 100 6 49.71 51.32 - - -
HLRS2040-03-080   R0.3 8 65 6 8.45 8.72 9.01 9.32 10.01
HLRS2040-03-080E - 8 65 6 8.45 8.72 9.01 9.32 10.01
HLRS2040-03-120   12 65 6 12.58 12.98 13.41 13.87 14.69
HLRS2040-03-160   16 65 6 16.70 17.24 17.81 18.43 -
HLRS2040-03-200   20 65 6 20.83 21.50 22.22 22.98 -
HLRS2040-03-200E - 20 65 6 20.83 21.50 22.22 22.98 -
HLRS2040-03-240   24 70 6 24.95 25.76 26.62 27.54 -
HLRS2040-03-320   32 80 6 33.20 34.28 35.42 - -
HLRS2040-03-480   48 100 6 49.71 51.31 - - -
HLRS2040-05-080   R0.5 8 65 6 8.45 8.71 9.00 9.31 9.99
HLRS2040-05-080E - 8 65 6 8.45 8.71 9.00 9.31 9.99
HLRS2040-05-120   12 65 6 12.57 12.97 13.40 13.86 14.88
HLRS2040-05-160   16 65 6 16.70 17.23 17.80 18.42 -
HLRS2040-05-200   20 65 6 20.82 21.49 22.21 22.97 -
HLRS2040-05-200E - 20 65 6 20.82 21.49 22.21 22.97 -
HLRS2040-05-240   24 70 6 24.95 25.75 26.61 27.52 -
HLRS2040-05-320   32 80 6 33.20 34.27 35.41 - -
HLRS2040-05-480   48 100 6 49.70 51.31 - - -
HLRS2040-10-080   R1 8 65 6 8.44 8.70 8.98 9.27 9.93
HLRS2040-10-080E - 8 65 6 8.44 8.70 8.98 9.27 9.93
HLRS2040-10-120   12 65 6 12.56 12.96 13.38 13.83 14.83
HLRS2040-10-160   16 65 6 16.69 17.22 17.78 18.38 19.72
HLRS2040-10-200   20 65 6 20.82 21.48 22.18 22.94 -
HLRS2040-10-200E - 20 65 6 20.82 21.48 22.18 22.94 -
HLRS2040-10-240   24 70 6 24.94 25.74 26.58 27.49 -
HLRS2040-10-320   32 80 6 33.19 34.25 35.39 - -
HLRS2040-10-480   48 100 6 49.69 51.29 - - -
HLRS2050-02-200   5 R0.2 20 5 4.82 16° 70 6 20.83 21.50 - - -
HLRS2050-02-400   40 90 6 41.46 - - - -
HLRS2050-03-200   R0.3 20 70 6 20.83 21.50 - - -
HLRS2050-03-400   40 90 6 41.45 - - - -
HLRS2050-05-200   R0.5 20 70 6 20.82 21.49 - - -
HLRS2050-05-400   40 90 6 41.45 - - - -
HLRS2050-10-200   R1 20 70 6 20.82 21.48 - - -
HLRS2050-10-400   40 90 6 41.44 - - - -
HLRS2060-01-120   6 R0.1 12 6 5.82 65 6 - - - - -
HLRS2060-01-120E - 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-01-200   20 70 6 - - - - -
HLRS2060-01-300   30 100 6 - - - - -
HLRS2060-01-300E - 30 100 6 - - - - -
HLRS2060-01-600   60 120 6 - - - - -
HLRS2060-02-120   R0.2 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-02-120E - 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-02-200   20 70 6 - - - - -
HLRS2060-02-300   30 100 6 - - - - -
HLRS2060-02-300E - 30 100 6 - - - - -
HLRS2060-02-600   60 120 6 - - - - -
HLRS2060-03-120   R0.3 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-03-120E - 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-03-200   20 70 6 - - - - -
HLRS2060-03-300   30 100 6 - - - - -
HLRS2060-03-300E - 30 100 6 - - - - -
HLRS2060-03-600   60 120 6 - - - - -
HLRS2060-05-120   R0.5 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-05-120E - 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-05-200   20 70 6 - - - - -
HLRS2060-05-300   30 100 6 - - - - -
HLRS2060-05-300E - 30 100 6 - - - - -
HLRS2060-05-600   60 120 6 - - - - -
HLRS2060-10-120   R1 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-10-120E - 12 65 6 - - - - -
HLRS2060-10-200   20 70 6 - - - - -
HLRS2060-10-300   30 100 6 - - - - -
HLRS2060-10-300E - 30 100 6 - - - - -
HLRS2060-10-600   60 120 6 - - - - -

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ VP :CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội    

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM