Bầu Kẹp Nhiệt MST-Corp Model BT40-SLSA ΦD 3-12mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT40-SLSA3-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA3-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 Φd 3x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA3-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA3-150-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA3-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA3-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA3-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA3 φD 3 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA3-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 3 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA3-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 3 x210L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA4-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA4-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA4-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA4-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA4-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA4-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA4-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA4 φD 4 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA4-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 4 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA4-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 4 x210L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA6-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA6-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA6-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA6-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA6-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA6-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA6-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA6 φD 6 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA6-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 6 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA6-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 6 x210L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA8-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA8-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA8-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA8-150-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA8-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA8-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA8-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA8 φD 8 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA8-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 8 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA8-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 8 x210L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA10-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA10-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA10-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA10-150-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA10-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA10-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA10-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA10 φD 10 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA10-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 10 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA10-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 10 x210L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA12-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x95L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA12-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x120L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA12-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x125L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA12-150-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x150L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA12-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x150L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA12-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x155L x M42 Liên hệ
BT40-SLSA12-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x180L x M67 Liên hệ
BT40-SLSA12-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x180L x M97 Liên hệ
BT40-SLSA12-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT40-SLSA12 φD 12 x210L x M97 Liên hệ

Tổng tiền:

CODE Ảnh φD φC t L M L1 L2 φC1 φC2 φC3 H h Kg
BT40-SLSA3-95-M42 1 3 6 1.5 95 42 26 - 10.4 25 - 9 130 1
BT40-SLSA3-120-M67 120 67 13 155
BT40-SLSA3-125-M42 125 42 56 10.4 160 1.1
BT40-SLSA3-150M67 150 67 13 185
BT40-SLSA3-150-M97 150 97 26 16.2
BT40-SLSA3-155-M42 2 155 42 33 53 10.4 26 40 190 1.4
BT40-SLSA3-180-M67 180 67 13 215
BT40-SLSA3-180-M97 1 180 97 56 - 16.2 - 1.2
BT40-SLSA3-210-M97 2 210 97 33 25 39 245 1.4
BT40-SLSA4-95-M42 1 4 7 1.5 95 42 26 - 11.4 25 - 12 130 1
BT40-SLSA4-120-M67 120 67 14 155
BT40-SLSA4-125-M42 125 42 56 11.4 160 1.1
BT40-SLSA4-150M67 150 67 14 185
BT40-SLSA4-150-M97 150 97 26 17.2 185
BT40-SLSA4-155-M42 2 155 42 33 53 11.4 39 190 1.4
BT40-SLSA4-180-M67 180 67 14 215
BT40-SLSA4-180-M97 1 180 97 56 - 17.2 - 1.2
BT40-SLSA4-210-M97 2 210 97 33 39 245 1.5
BT40-SLSA6-95-M42 1 6 9 1.5 95 42 26 - 13.4 25 - 18 130 1
BT40-SLSA6-120-M67 120 67 16 155 1.1
BT40-SLSA6-125-M42 125 42 56 13.4 160
BT40-SLSA6-150M67 150 67 16 185 1.2
BT40-SLSA6-150-M97 150 97 26 19.2 32 185 1.1
BT40-SLSA6-155-M42 2 155 42 33 53 13.4 25 39 190 1.4
BT40-SLSA6-180-M67 180 67 16 215
BT40-SLSA6-180-M97 1 180 97 56 - 19.2 32 - 1.3
BT40-SLSA6-210-M97 2 210 97 33 56 46 245 1.7
BT40-SLSA8-95-M42 1 8 11 1.5 95 42 26 - 15.4 25 - 24 130 1
BT40-SLSA8-120-M67 120 67 18 32 155 1.1
BT40-SLSA8-125-M42 125 42 56 15.4 36 160 1.3
BT40-SLSA8-150M67 150 67 18 32 185
BT40-SLSA8-150-M97 150 97 26 21.2 1.2
BT40-SLSA8-155-M42 2 155 42 33 53 15.4 25 39 190 1.4
BT40-SLSA8-180-M67 180 67 30 56 18 32 46 215 1.6
BT40-SLSA8-180-M97 1 180 97 56 - 21.2 - 1.3
BT40-SLSA8-210-M97 2 210 97 33 58 36 50 245 1.9
BT40-SLSA10-95-M42 1 10 13 1.5 95 42 26 - 17.4 25 - 30 130 2.6
BT40-SLSA10-120-M67 120 67 20 32 155 4
BT40-SLSA10-125-M42 125 42 56 17.4 25 160 3.6
BT40-SLSA10-150M67 150 67 20 32 185 4.6
BT40-SLSA10-150-M97 150 97 26 23.2 6
BT40-SLSA10-155-M42 2 155 42 30 53 17.4 25 39 190 3.6
BT40-SLSA10-180-M67 180 67 28 58 20 36 50 215 4.4
BT40-SLSA10-180-M97 1 180 97 56 - 23.2 32 - 6.9
BT40-SLSA10-210-M97 2 210 97 30 56 46 245
BT40-SLSA12-95-M42 1 12 15 1.5 95 42 26 - 19.4 32 - 30 130 1.8
BT40-SLSA12-120-M67 120 67 22 155 3.3
BT40-SLSA12-125-M42 125 42 56 19.4 36 160 2.3
BT40-SLSA12-150M67 150 67 22 32 185 3.6
BT40-SLSA12-150-M97 150 97 26 25.2 4.9
BT40-SLSA12-155-M42 2 155 42 30 56 19.4 46 190 2.3
BT40-SLSA12-180-M67 180 67 22 215 3.9
BT40-SLSA12-180-M97 1 180 97 56 - 25.2 - 5.8
BT40-SLSA12-210-M97 2 210 97 30 56 46 245

 

 

 

 

  

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp, cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tb-tool.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

 

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM