Bầu Kẹp Nhiệt MST-Corp Model A63-SLSA ΦD 3-12mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
A63-SLSA3-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA3-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA3-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA3-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA3-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA3-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA3-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA3-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA3-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA3 ΦD 3 x 210L x M97 Liên hệ
A63-SLSA4-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA4-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA4-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA4-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA4-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA4-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA4-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA4-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA4-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA4 ΦD 4 x 210L x M97 Liên hệ
A63-SLSA6-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA6-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA6-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA6-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA6-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA6-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA6-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA6-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA6-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA6 ΦD 6 x 210L x M97 Liên hệ
A63-SLSA8-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA8-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA8-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA8-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA8-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA8-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA8-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA8-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA8-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA8 ΦD 8 x 210L x M97 Liên hệ
A63-SLSA10-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA10-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA10-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA10-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA10-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA10-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA10-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA10-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA10-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA10 ΦD 10 x 210L x M97 Liên hệ
A63-SLSA12-95-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 95L x M42 Liên hệ
A63-SLSA12-120-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 120L x M67 Liên hệ
A63-SLSA12-125-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 125L x M42 Liên hệ
A63-SLSA12-150M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 150L x M67 Liên hệ
A63-SLSA12-150-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 150L x M97 Liên hệ
A63-SLSA12-155-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 155L x M42 Liên hệ
A63-SLSA12-180-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 180L x M67 Liên hệ
A63-SLSA12-180-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 180L x M97 Liên hệ
A63-SLSA12-210-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A63-SLSA12 ΦD 12 x 210L x M97 Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình ΦD ΦC t L M L1 L2 ΦC1 ΦC2 ΦC3 H h
 
A63-SLSA3-95-M42 1 3 6 1.5 95 42 27 - 10.4 25 - 9 70 0.7
A63-SLSA3-120-M67 120 67 13 95 0.8
A63-SLSA3-125-M42 125 42 57 10.4 26 100 0.9
A63-SLSA3-150M67 150 67 13 25 125 0.8
A63-SLSA3-150-M97 150 97 27 16.2
A63-SLSA3-155-M42 2 155 42 33 54 10.4 26 40 130 1.2
A63-SLSA3-180-M67 180 67 13 25 39 155 1.1
A63-SLSA3-180-M97 1 180 97 57 - 16.2 - 0.9
A63-SLSA3-210-M97 2 210 97 33 54 25 39 185 1.2
A63-SLSA4-95-M42 1 4 7 1.5 95 42 27 - 11.4 25 - 12 70 0.7
A63-SLSA4-120-M67 120 67 14 95 0.8
A63-SLSA4-125-M42 125 42 57 11.4 100
A63-SLSA4-150M67 150 67 14 125 0.9
A63-SLSA4-150-M97 150 97 27 17.2 0.8
A63-SLSA4-155-M42 2 155 42 33 54 11.4 39 130 1.1
A63-SLSA4-180-M67 180 67 14 155
A63-SLSA4-180-M97 1 180 97 57 - 17.2 - 0.9
A63-SLSA4-210-M97 2 210 97 33 54 39 185 1.2
A63-SLSA6-95-M42 1 6 9 1.5 95 42 27 - 13.4 25 - 18 70 0.7
A63-SLSA6-120-M67 120 67 16 95 0.8
A63-SLSA6-125-M42 125 42 57 13.4 100
A63-SLSA6-150M67 150 67 16 125 0.9
A63-SLSA6-150-M97 150 97 27 19.2 32 124
A63-SLSA6-155-M42 2 155 42 33 54 13.4 25 39 130 1.1
A63-SLSA6-180-M67 180 67 16 155
A63-SLSA6-180-M97 1 180 97 57 - 19.2 32 - 154 1
A63-SLSA6-210-M97 2 210 97 30 57 46 185 1.4
A63-SLSA8-95-M42 1 8 11 1.5 95 42 27 - 15.4 25 - 24 70 0.7
A63-SLSA8-120-M67 120 67 18 32 94 0.8
A63-SLSA8-125-M42 125 42 57 15.4 25 100
A63-SLSA8-150M67 150 67 18 32 124 1
A63-SLSA8-150-M97 150 97 27 21.2 0.9
A63-SLSA8-155-M42 2 155 42 33 54 15.4 25 39 130 1.1
A63-SLSA8-180-M67 180 67 30 57 18 32 46 154 1.4
A63-SLSA8-180-M97 1 180 97 57 - 21.2 - 1
A63-SLSA8-210-M97 2 210 97 30 57 46 184 1.4
A63-SLSA10-95-M42 1 10 13 1.5 95 42 27 - 17.4 25 - 30 69 0.8
A63-SLSA10-120-M67 120 67 20 32 94
A63-SLSA10-125-M42 125 42 57 17.4 25 99
A63-SLSA10-150M67 150 67 20 32 124 1
A63-SLSA10-150-M97 150 97 27 23.2 0.9
A63-SLSA10-155-M42 2 155 42 33 54 17.4 25 39 130 1.1
A63-SLSA10-180-M67 180 67 30 57 20 32 46 154 1.4
A63-SLSA10-180-M97 1 180 97 57 - 23.2 36 - 153 1.2
A63-SLSA10-210-M97 2 210 97 30 57 32 46 184 1.5
A63-SLSA12-95-M42 1 12 15 1.5 95 42 27 - 19.4 32 - 30 69 0.8
A63-SLSA12-120-M67 120 67 22 94
A63-SLSA12-125-M42 125 42 57 19.4 99 1
A63-SLSA12-150M67 150 67 22 124
A63-SLSA12-150-M97 150 97 27 25.2 0.9
A63-SLSA12-155-M42 2 155 42 30 57 19.4 46 129 1.4
A63-SLSA12-180-M67 180 67 22 154
A63-SLSA12-180-M97 1 180 97 57 - 25.2 - 184 1.1
A63-SLSA12-210-M97 2 210 97 30 57 46 1.5

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp, cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tb-tool.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

 

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM