Bầu Kẹp Nhiệt MST-Corp Model BT50-SLSA ΦD 3-12mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT50-SLSA3-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA3-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA3-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA3-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA3-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA3-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA3-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA3-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA3-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA3 ΦD 3 x 225 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA4-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA4-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA4-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA4-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA4-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA4-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA4-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA4-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA4-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA4 ΦD 4 x 225 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA6-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA6-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA6-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA6-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA6-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA6-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA6-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA6-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA6 ΦD 6 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA6-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT49-SLSA6 ΦD 6 x 225 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA8-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA8-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA8-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA8-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA8-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA8-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA8-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA8-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA8-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA8 ΦD 8 x 225 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA10-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA10-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA10-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA10-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA10-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA10-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA10-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA10-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA10-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA10 ΦD 10 x 225 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA12-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 110 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA12-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 135 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA12-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 140 L x M 43 Liên hệ
BT50-SLSA12-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 165 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA12-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 165 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA12-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 170 L x M 42 Liên hệ
BT50-SLSA12-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 195 L x M 67 Liên hệ
BT50-SLSA12-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 195 L x M 97 Liên hệ
BT50-SLSA12-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt BT50-SLSA12 ΦD 12 x 225 L x M 97 Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình (Fig.) ΦD ΦC t L M L1 L2 ΦC1 ΦC2 ΦC3 H h Kg
BT50-SLSA3-110-M42 1 3 6 1.5 110 42 30 - 10.4 25 - 9 165 3.6
BT50-SLSA3-135-M67 135 67 13 190
BT50-SLSA3-140-M42 140 43 60 10.4 195 3.7
BT50-SLSA3-165-M67 165 67 13 220
BT50-SLSA3-165-M97 165 97 30 16.2 26
BT50-SLSA3-170-M42 2 170 42 33 57 10.4 40 225 4.1
BT50-SLSA3-195-M67 195 67 13 250
BT50-SLSA3-195-M97 1 195 97 60 - 16.2 - 3.8
BT50-SLSA3-225-M97 2 225 97 33 57 40 280 4.1
BT50-SLSA4-110-M42 1 4 7 1.5 110 42 30 - 11.4 25 - 12 165 3.6
BT50-SLSA4-135-M67 135 67 14 190 3.7
BT50-SLSA4-140-M42 140 43 60 11.4 195
BT50-SLSA4-165-M67 165 67 30 14 220
BT50-SLSA4-165-M97 165 97 60 17.2
BT50-SLSA4-170-M42 2 170 42 33 57 11.4 39 225 4
BT50-SLSA4-195-M67 195 67 14 250 3.8
BT50-SLSA4-195-M97 1 195 97 60 - 17.2 - 4
BT50-SLSA4-225-M97 2 225 97 33 57 39 280 4.1
BT50-SLSA6-110-M42 1 6 9 1.5 110 42 30 - 13.4 25 - 18 165 3.6
BT50-SLSA6-135-M67 135 67 16 190 3.7
BT50-SLSA6-140-M42 140 43 60 13.4 195
BT50-SLSA6-165-M67 165 67 30 16 220 3.8
BT50-SLSA6-165-M97 165 97 60 19.2 32 3.7
BT50-SLSA6-170-M42 2 170 42 33 57 13.4 26 40 225 4.1
BT50-SLSA6-195-M67 195 67 16 25 39 250 4
BT50-SLSA6-195-M97 1 195 97 60 - 19.2 32 - 3.9
BT50-SLSA6-225-M97 2 225 97 30 60 46 280 4.3
BT50-SLSA8-110-M42 1 8 11 1.5 110 42 30 - 15.4 25 - 28 165 3.5
BT50-SLSA8-135-M67 135 67 18 32 190 5.4
BT50-SLSA8-140-M42 140 43 60 15.4 25 195 4.4
BT50-SLSA8-165-M67 165 67 18 32 220 5.9
BT50-SLSA8-165-M97 165 97 30 21.2 7.9
BT50-SLSA8-170-M42 2 170 42 33 57 15.4 25 39 225 4.3
BT50-SLSA8-195-M67 195 67 28 62 18 36 50 250 5.7
BT50-SLSA8-195-M97 1 195 97 60 - 21.2 32 - 8.7
BT50-SLSA8-225-M97 2 225 97 28 62 36 50 280 8.3
BT50-SLSA10-110-M42 1 10 13 1.5 110 42 30 - 17.4 25 - 30 165 3.6
BT50-SLSA10-135-M67 135 67 20 32 190 3.7
BT50-SLSA10-140-M42 140 43 60 17.4 25 195
BT50-SLSA10-165-M67 165 67 20 32 220 3.9
BT50-SLSA10-165-M97 165 97 30 23.2 3.8
BT50-SLSA10-170-M42 2 170 42 33 57 17.4 25 39 225 4
BT50-SLSA10-195-M67 195 67 28 62 20 36 50 250 4.5
BT50-SLSA10-195-M97 1 195 97 60 - 23.2 32 - 3.9
BT50-SLSA10-225-M97 2 225 97 30 60 46 280 4.4
BT50-SLSA12-110-M42 1 12 19 4.5 110 42 30 - 19.4 32 - 30 165 3.7
BT50-SLSA12-135-M67 135 67 22 190
BT50-SLSA12-140-M42 140 43 60 19.4 195 3.8
BT50-SLSA12-165-M67 165 67 22 220 3.9
BT50-SLSA12-165-M97 165 97 30 25.2 3.8
BT50-SLSA12-170-M42 2 170 42 60 19.4 46 225 4.3
BT50-SLSA12-195-M67 195 67 22 250 4
BT50-SLSA12-195-M97 1 195 97 60 - 25.2 -
BT50-SLSA12-225-M97 2 225 97 30 60 46 280 4.4

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp, cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tb-tool.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội    

 

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM