Bầu Kẹp Boring MST-Corp Model MFA φD 20 - 120mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
A40 -MFA20- 90 Bầu Kẹp Boring A40-MFA φD 20~24.5 x 90L Liên hệ
A40 -MFA24- 90 Bầu Kẹp Boring A40-MFA φD 24~30 x 90L Liên hệ
A40 -MFA29-105 Bầu Kẹp Boring A40-MFA φD 29~38 x 105L Liên hệ
A40 -MFA36-105 Bầu Kẹp Boring A40-MFA φD 36~52 x 105L Liên hệ
A40 -MFA50-105 Bầu Kẹp Boring A40-MFA φD 50~77 x 105L Liên hệ
A50 -MFA20-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 20~24.5 x 120L Liên hệ
A50-MFA24-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 24~30 x 120L Liên hệ
A50-MFA29-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 29~38 x 120L Liên hệ
A50-MFA36-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 36~52 x 120L Liên hệ
A50-MFA50-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 50~77 x 120L Liên hệ
A50-MFA75-120 Bầu Kẹp Boring A50-MFA φD 75~102 x 120L Liên hệ
A63 -MFA20-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 20~24.5 x 150L Liên hệ
A63 -MFA24-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 24~30 x 150L Liên hệ
A63 -MFA24-180 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 24~30 x 180L Liên hệ
A63-MFA29-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 29~38 x 150L Liên hệ
A63-MFA29-180 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 29~38 x 180L Liên hệ
A63-MFA36-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 36~52 x 150L Liên hệ
A63-MFA36-195 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 36~52 x 195L Liên hệ
A63-MFA50-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 50~77 x 150L Liên hệ
A63-MFA50-195 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 50~77 x 195L Liên hệ
A63-MFA75-150 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 75~102 x 150L Liên hệ
A63-MFA75-195 Bầu Kẹp Boring A63-MFA φD 75~102 x 195L Liên hệ
A100 -MFA20-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 20~24.5 x 165L Liên hệ
A100 -MFA20-195 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 20~24.5 x 195L Liên hệ
A100 -MFA20-240 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 20~24.5 x 240L Liên hệ
A100 -MFA24-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 24~30 x 165L Liên hệ
A100 -MFA24-195 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 24~30 x 195L Liên hệ
A100 -MFA24-240 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 24~30 x 240L Liên hệ
A100 -MFA24-270 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 24~30 x 270L Liên hệ
A100 -MFA29-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 29~38 x 165L Liên hệ
A100 -MFA29-195 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 29~38 x 195L Liên hệ
A100 -MFA29-240 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 29~38 x 240L Liên hệ
A100 -MFA29-270 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 29~38 x 270L Liên hệ
A100 -MFA36-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 36~52 x 165L Liên hệ
A100 -MFA36-210 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 36~52 x 210L Liên hệ
A100 -MFA36-255 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 36~52 x 255L Liên hệ
A100 -MFA36-300 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 36~52 x 300L Liên hệ
A100-MFA50-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 50~77 x 165L Liên hệ
A100-MFA50-210 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 50~77 x 210L Liên hệ
A100-MFA50-255 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 50~77 x 255L Liên hệ
A100-MFA50-300 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 50~77 x 300L Liên hệ
A100-MFA75-165 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 75~102 x 165L Liên hệ
A100-MFA75-210 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 75~102 x 210L Liên hệ
A100-MFA75-255 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 75~102 x 255L Liên hệ
A100-MFA75-300 Bầu Kẹp Boring A100-MFA φD 75~102 x 300L Liên hệ
F63-MFA20-150 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 20~24.5 x 150L Liên hệ
F63-MFA24-150 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 24~30 x 150L Liên hệ
F63-MFA20-180 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 24~30 x 180L Liên hệ
F63-MFA29-150 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 29~38 x 150L Liên hệ
F63-MFA29-180 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 29~38 x 180L Liên hệ
F63-MFA36-150 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 36~52 x 150L Liên hệ
F63-MFA36-195 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 36~52 x 195L Liên hệ
F63-MFA50-150 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 50~77 x 150L Liên hệ
F63-MFA50-195 Bầu Kẹp Boring F63-MFA φD 50~77 x 195L Liên hệ
ST25T-MFA20- 75 Bầu Kẹp Boring ST25T-MFA φD 20~24.5 x 75L Liên hệ
ST25T-MFA24- 90 Bầu Kẹp Boring ST25T-MFA φD 24~30 x 90L Liên hệ
ST25T-MFA29-105 Bầu Kẹp Boring ST25T-MFA φD 29~38 x 105L Liên hệ
S 32 -MFA20- 90 Bầu Kẹp Boring S32-MFA φD 20~24.5 x 90L Liên hệ
S 32 -MFA24- 90 Bầu Kẹp Boring S32-MFA φD 24~30 x 90L Liên hệ
S 32 -MFA29-105 Bầu Kẹp Boring S32-MFA φD 29~38 x 105L Liên hệ
S 32 -MFA36-105 Bầu Kẹp Boring S32-MFA φD 36~52 x 105L Liên hệ
S 32 -MFA50-105 Bầu Kẹp Boring S32-MFA φD 50~77 x 105L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Ảnh
(Fig.)
 
φD
L M ΦC1 φC2 Extension Weigh
A40 -MFA20- 90 3 20~24.5 90 65 19 - - 0.4
A40 -MFA24- 90 24~30 90 22
A40 -MFA29-105 29~38 105 82 27.6 0.6
A40 -MFA36-105 36~52 105 34.4 0.8
A40 -MFA50-105 50~77 105 46 1.2
A50 -MFA20-120 4 20~24.5 120 69 19 - - 0.8
A50-MFA24-120 24~30 120 22 0.9
A50-MFA29-120 29~38 120 82 27.6
A50-MFA36-120 3 36~52 120 91 34.4 1.1
A50-MFA50-120 50~77 120 46 1.6
A50-MFA75-120 75~102 120 51 1.7
A63 -MFA20-150 4 20~24.5 150 81 19 - - 1.3
A63 -MFA24-150 24~30 150 62 22 1.5
A63 -MFA24-180 180 92 1.6
A63-MFA29-150 29~38 150 82 27.6 1.5
A63-MFA29-180 180 112 1.6
A63-MFA36-150 36~52 150 97 34.4 1.7
A63-MFA36-195 195 142 2
A63-MFA50-150 50~77 150 102 46 2.2
A63-MFA50-195 195 147 2.7
A63-MFA75-150 75~102 150 102 51 2.3
A63-MFA75-195 195 147 2.8
A100 -MFA20-165 4 20~24.5 165 54 19 - - 3.8
A100 -MFA20-195 195 84 3.9
A100 -MFA20-240 240 64 5.3
A100 -MFA24-165 24~30 165 52 22 3.8
A100 -MFA24-195 195 82 3.9
A100 -MFA24-240 240 62 5.4
A100 -MFA24-270 270 92 5.5
A100 -MFA29-165 29~38 165 82 27.6 3.7
A100 -MFA29-195 195 112 3.8
A100 -MFA29-240 240 82 5.8
A100 -MFA29-270 270 112 6
A100 -MFA36-165 36~52 165 97 34.4 3.7
A100 -MFA36-210 210 142 4
A100 -MFA36-255 255 97 7.2
A100 -MFA36-300 300 142 7.5
A100-MFA50-165 3 50~77 165 131 46 3.6
A100-MFA50-210 210 176 4.2
A100-MFA50-255 4 255 147 6.7
A100-MFA50-300 300 192 7.3
A100-MFA75-165 3 75~102 165 131 51 3.7
A100-MFA75-210 210 176 4.3
A100-MFA75-255 4 255 147 6.8
A100-MFA75-300 300 192 7.4
F63-MFA20-150 4 20~24.5 150 81 19 - - 1.3
F63-MFA24-150 24~30 150 62 22 1.5
F63-MFA20-180 180 92 1.6
F63-MFA29-150 29~38 150 82 27.6 1.5
F63-MFA29-180 180 112 1.6
F63-MFA36-150 36~52 150 97 34.4 1.7
F63-MFA36-195 195 142 2
F63-MFA50-150 50~77 150 102 46 2.2
F63-MFA50-195 195 147 2.7
ST25T-MFA20- 75 5 20~24.5 75 75 19 25 70 -
ST25T-MFA24- 90 24~30 90 85 22
ST25T-MFA29-105 29~38 105 105 27.6
S 32 -MFA20- 90 5 20~24.5 90 75 19 32 70 -
S 32 -MFA24- 90 24~30 90 80 22
S 32 -MFA29-105 29~38 105 90 27.6
S 32 -MFA36-105 36~52 105 34.4
S 32 -MFA50-105 50~77 105 46
Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM