Bầu Kẹp Mũi Khoan MST-Corp Model DTE φD 0.5-13mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT30-DTE7- 60-MAS1 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTE φ D 1 ~7 x 60L Liên hệ
BT30-DTE7- 60-MAS2 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTE φ D 1 ~7 x 60 L Liên hệ
BT30-DTE12- 75-MAS1 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTE φ D 2.5~13 x 75L Liên hệ
BT30-DTE12- 75-MAS2 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTE φ D 2.5~13 x 75 L Liên hệ
BT40-DTE7- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 1~7 x 90 L Liên hệ
BT40-DTE7-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 1~7 x 120 L Liên hệ
BT40-DTE7-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 1~7 x 150 L Liên hệ
BT40-DTE7-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 1~7 x 180 L Liên hệ
BT40-DTE7-210 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 1~7 x 210 L Liên hệ
BT40-DTE12- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 2.5~13 x 90 L Liên hệ
BT40-DTE12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 2.5~13 x 120 L Liên hệ
BT40-DTE12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 2.5~13 x 150 L Liên hệ
BT40-DTE12-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 2.5~13 x 180 L Liên hệ
BT40-DTE12-210 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTE φ D 2.5~13 x 210 L Liên hệ
BT50-DTE7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 1~7 x 105 L Liên hệ
BT50-DTE7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 1~7 x 135 L Liên hệ
BT50-DTE7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 1~7 x 165 L Liên hệ
BT50-DTE7-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 1~7 x 225 L Liên hệ
BT50-DTE7-285 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 1~7 x 285 L Liên hệ
BT50-DTE12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 2.5~13 x 105 L Liên hệ
BT50-DTE12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 2.5~13 x 135 L Liên hệ
BT50-DTE12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 2.5~13 x 165 L Liên hệ
BT50-DTE12-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 2.5~13 x 225 L Liên hệ
BT50-DTE12-285 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTE φ D 2.5~13 x 285 L Liên hệ
A40-DTE7- 95 Bầu Kẹp Mũi Khoan A40-DTE φ D 1 ~ 7 x 95 L Liên hệ
A40-DTE12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan A40-DTE φ D 2.5~13 x 105 L Liên hệ
A50-DTE7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan A50-DTE φ D 1 ~ 7 x 105 L Liên hệ
A50-DTE12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A50-DTE φ D 2.5~13 x 120 L Liên hệ
A63-DTE7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 1 ~ 7 x 105 L Liên hệ
A63-DTE7-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 1 ~ 7 x 120 L Liên hệ
A63-DTE7-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 1 ~ 7 x 150 L Liên hệ
A63-DTE7-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 1 ~ 7 x 180 L Liên hệ
A63-DTE12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 2.5~13 x 120 L Liên hệ
A63-DTE12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 2.5~13 x 150 L Liên hệ
A63-DTE12-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTE φ D 2.5~13 x 180 L Liên hệ
A100-DTE7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 1 ~ 7 x 135 L Liên hệ
A100-DTE7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 1 ~ 7 x 165 L Liên hệ
A100-DTE7-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 1 ~ 7 x 225 L Liên hệ
A100-DTE12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 2.5~13 x 135 L Liên hệ
A100-DTE12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 2.5~13 x 165 L Liên hệ
A100-DTE12-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTE φ D 2.5~13 x 225 L Liên hệ
DN40AD-DTE7- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTE φ D 1~7 x 90 L Liên hệ
DN40AD-DTE7-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTE φ D 1~7 x 120 L Liên hệ
DN40AD-DTE12- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTE φ D 2.5〜13 x 90 L Liên hệ
DN40AD-DTE12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTE φ D 2.5〜13 x 150 L Liên hệ
DN50AD-DTE7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTE φ D 1~7 x 105 L Liên hệ
DN50AD-DTE7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTE φ D 1~7 x 165 L Liên hệ
DN50AD-DTE12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTE φ D 2.5〜13 x 105 L Liên hệ
DN50AD-DTE12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTE φ D 2.5〜13 x 165 L Liên hệ
CT40-DTE7- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTE φ D .04〜.28 x 3,54 L Liên hệ
CT40-DTE7-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTE φ D .04〜.28 x 4,72 L Liên hệ
CT40-DTE12- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTE φ D .10〜.51 x 3,54 L Liên hệ
CT40-DTE12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTE φ D .10〜.51 x 5,91 L Liên hệ
CT50-DTE7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTE φ D .04〜.28 x 4,13 L Liên hệ
CT50-DTE7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTE φ D .04〜.28 x 6,5 L Liên hệ
CT50-DTE12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTE φ D .10〜.51 x 4,13 L Liên hệ
CT50-DTE12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTE φ D .10〜.51 x 6,5 L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình
(Fig.)
φD L φC L1 L2 L3
BT30-DTE7- 60-MAS1 1 1 ~7 60 24 38 11.5 -
BT30-DTE7- 60-MAS2 60
BT30-DTE12- 75-MAS1 2.5~13 75 34 53 14
BT30-DTE12- 75-MAS2 75
BT40-DTE7- 90 1 1~7 90 24 63 11.5 -
BT40-DTE7-120 2 120 70 23
BT40-DTE7-150 150 53
BT40-DTE7-180 180 83
BT40-DTE7-210 210 113
BT40-DTE12- 90 1 2.5~13 90 34 63 14 -
BT40-DTE12-120 120 93
BT40-DTE12-150 150 123
BT40-DTE12-180 2 180 140 13
BT40-DTE12-210 210 43
BT50-DTE7-105 1 1~7 105 24 67 11.5 -
BT50-DTE7-135 2 135 70 27
BT50-DTE7-165 165 57
BT50-DTE7-225 225 117
BT50-DTE7-285 285 177
BT50-DTE12-105 1 2.5~13 105 34 67 14 -
BT50-DTE12-135 135 97
BT50-DTE12-165 165 127
BT50-DTE12-225 2 225 140 47
BT50-DTE12-285 285 107
A40-DTE7- 95 3 1 ~ 7 95 24 75 11.5 -
A40-DTE12-105 2.5~13 105 34 85 14
A50-DTE7-105 3 1 ~ 7 105 24 79 11.5 -
A50-DTE12-120 2.5~13 120 34 94 14
A63-DTE7-105 4 1 ~ 7 105 24 70 11.5 9
A63-DTE7-120 120 24
A63-DTE7-150 150 54
A63-DTE7-180 180 84
A63-DTE12-120 3 2.5~13 120 34 94 14 -
A63-DTE12-150 150 124
A63-DTE12-180 4 180 140 14
A100-DTE7-135 4 1 ~ 7 135 24 70 11.5 36
A100-DTE7-165 165 66
A100-DTE7-225 225 126
A100-DTE12-135 3 2.5~13 135 34 106 14 -
A100-DTE12-165 165 136
A100-DTE12-225 4 225 140 56
DN40AD-DTE7- 90 2 1~7 90 24 58 11.5 12.9
DN40AD-DTE7-120 120 70 30.9
DN40AD-DTE12- 90 2.5〜13 90 34 58.8 14 12.1
DN40AD-DTE12-150 150 118.8
DN50AD-DTE7-105 2 1~7 105 24 70 11.5 15.9
DN50AD-DTE7-165 165 60
DN50AD-DTE12-105 2.5〜13 105 34 14 15.9
DN50AD-DTE12-165 165 130
CT40-DTE7- 90 2 .04〜.28 3.54 0.94 2.17 0.45 0.63
CT40-DTE7-120   4.72 2.75 1.22
CT40-DTE12- 90 .10〜.51 3.54 1.34 2.17 0.55 0.63
CT40-DTE12-150   5.91 4.53
CT50-DTE7-105 2 .04〜.28 4.13 0.94 2.75 0.45 0.63
CT50-DTE7-165   6.5 2.36
CT50-DTE12-105 .10〜.51 4.13 1.34 0.55 0.63
CT50-DTE12-165   6.5 5.12

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội     

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM