Bầu Kẹp Mũi Khoan MST-Corp Model DTA φD 0.5-13mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT30-DTA 3- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTA φD 0.5~ 3.175 x 90L Liên hệ
BT30-DTA 7- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTA φD 1~ 7 x 90L Liên hệ
BT30-DTA 7-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTA φD 1~ 7 x 120L Liên hệ
BT30-DTA12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTA φD 2.5 ~13 x 120L Liên hệ
BT40-DTA 3- 95 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 0.5~ 3.175 x 95L Liên hệ
BT40-DTA 3-125 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 0.5~ 3.175 x 125L Liên hệ
BT40-DTA 7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 1~ 7 x 105L Liên hệ
BT40-DTA 7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 1~ 7 x 135L Liên hệ
BT40-DTA 7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 1~ 7 x 165L Liên hệ
BT40-DTA 7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 1~ 7 x 195L Liên hệ
BT40-DTA12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 2.5~13 x 120L Liên hệ
BT40-DTA12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 2.5~13 x 150L Liên hệ
BT40-DTA12-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 2.5~13 x 180L Liên hệ
BT40-DTA12-210 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTA φD 2.5~13 x 210L Liên hệ
BT50-DTA 7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 105L Liên hệ
BT50-DTA 7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 135L Liên hệ
BT50-DTA 7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 165L Liên hệ
BT50-DTA 7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 195L Liên hệ
BT50-DTA 7-255 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 255L Liên hệ
BT50-DTA 7-315 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 1~ 7 x 315L Liên hệ
BT50-DTA12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
BT50-DTA12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 2.5~13 x 165L Liên hệ
BT50-DTA12-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 2.5~13 x 195L Liên hệ
BT50-DTA12-255 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 2.5~13 x 255L Liên hệ
BT50-DTA12-315 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTA φD 2.5~13 x 315L Liên hệ
A63- DTA-3-90 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTA φD 0.5~ 3.175 x 90L Liên hệ
A63- DTA-3-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTA φD 0.5~ 3.175 x 120L Liên hệ
A64-DTA 7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan A64-DTA φD 1~ 7 x 105L Liên hệ
A64-DTA 7 -120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A64-DTA φD 1~ 7 x 120L Liên hệ
A64-DTA 7 -150 Bầu Kẹp Mũi Khoan A64-DTA φD 1~ 7 x 150L Liên hệ
A63-DTA12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTA φD 2.5~13 x 120L Liên hệ
A63-DTA12 -150 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTA φD 2.5~13 x 150L Liên hệ
A63-DTA12 -180 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTA φD 2.5~13 x 180L Liên hệ
A100-DTA 7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 1~ 7 x 135L Liên hệ
A100-DTA 7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 1~ 7 x 165L Liên hệ
A100-DTA 7-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 1~ 7 x 225L Liên hệ
A100-DTA12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
A100-DTA12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 2.5~13 x 165L Liên hệ
A100-DTA12-225 Bầu Kẹp Mũi Khoan A100-DTA φD 2.5~13 x 225L Liên hệ
E32 -DTA 3- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan E32-DTA φD 0.5~ 3.175 x 75L Liên hệ
E40 -DTA 3- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan E40-DTA φD 0.5~ 3.175 x 75L Liên hệ
E50 -DTA 3- 80 Bầu Kẹp Mũi Khoan E50-DTA φD 0.5~ 3.175 x 80L Liên hệ
F63 -DTA 3- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63-DTA φD 0.5~ 3.175 x 90L Liên hệ
F63 -DTA 3-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63-DTA φD 0.5~ 3.175 x 120L Liên hệ
DN40A-DTA 3- 95 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 0.5~ 3.175 x 95L Liên hệ
DN40A-DTA 3 -125 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 0.5~ 3.175 x 125L Liên hệ
DN40A-DTA 7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 1~ 7 x 105L Liên hệ
DN40A-DTA 7 -135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 1~ 7 x 135L Liên hệ
DN40A -DTA12-130 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 2.5~13 x 130L Liên hệ
DN40A -DTA12-160 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40A-DTA φD 2.5~13 x 160L Liên hệ
DN50A-DTA 7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 1~ 7 x 135L Liên hệ
DN50A-DTA 7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 1~ 7 x 165L Liên hệ
DN50A-DTA 7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 1~ 7 x 195L Liên hệ
DN50A-DTA12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
DN50A-DTA12-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 2.5~13 x 165L Liên hệ
DN50A-DTA12-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50A-DTA φD 2.5~13 x 195L Liên hệ
CT40 -DTA 3- 95 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .02" ~.13" x 3,74L Liên hệ
CT40 -DTA 3-125 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .02" ~.13" x 4,92L Liên hệ
CT40-DTA 7-102 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .04" ~.28" x 4,01L Liên hệ
CT40-DTA 7 -132 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .04" ~.28" x 5,19L Liên hệ
CT40-DTA12-130 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .10" ~.51" x 5,11L Liên hệ
CT40-DTA12-152 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTA φD .10" ~.51" x 5,98L Liên hệ
CT50-DTA7-102 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .04" ~.28" x 4,01L Liên hệ
CT50-DTA7-132 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .04" ~.28" x 5,19L Liên hệ
CT50-DTA7-152 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .04" ~.28" x 5,98L Liên hệ
CT50-DTA7-203 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .04" ~.28" x 7,87L Liên hệ
CT50-DTA12-130 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .10" ~.51" x 5,11L Liên hệ
CT50-DTA12-152 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .10" ~.51" x 5,98L Liên hệ
CT50-DTA12-203 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTA φD .10" ~.51" x 7,87L Liên hệ
ST16-DTA3 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST16-DTA φD 0.5~ 3.175 x 60L Liên hệ
ST20-DTA3 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST20-DTA φD 0.5~ 3.175 x 60L Liên hệ
ST32T-DTA 7- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTA φD 1~ 7 x 75L Liên hệ
ST32T-DTA 7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTA φD 1~ 7 x 105L Liên hệ
ST32T-DTA12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTA φD 2.5~13 x 105L Liên hệ
ST32T-DTA12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTA φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
S32-DTA7-75 Bầu Kẹp Mũi Khoan S32-DTA φD 1~ 7 x 75L Liên hệ
S32-DTA12-100 Bầu Kẹp Mũi Khoan S32-DTA φD 2.5~13 x 100L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình
(Fig.)
φD L φC L1 L2 L3 L4 φC1
BT30-DTA 3- 90 1 0.5~ 3.175 90 10 27 26 15 22 25
BT30-DTA 7- 90 1~ 7 90 21 30 37 1 38 42
BT30-DTA 7-120 120 60
BT30-DTA12-120 2.5 ~13 120 30 52.5 42 3.5 45 45
BT40-DTA 3- 95 1 0.5~ 3.175 95 10 27 26 15 22 25
BT40-DTA 3-125 125 45
BT40-DTA 7-105 1~ 7 105 21 38 37 3 38 60
BT40-DTA 7-135 135 60 11 43
BT40-DTA 7-165 165 41
BT40-DTA 7-195 195 71
BT40-DTA12-120 2.5~13 120 30 52.5 40 0.5 45 58
BT40-DTA12-150 150 75 8 50
BT40-DTA12-180 180 38
BT40-DTA12-210 210 68
BT50-DTA 7-105 1 1~ 7 105 21 30 37 - 38 -
BT50-DTA 7-135 135 60
BT50-DTA 7-165 165 30 43
BT50-DTA 7-195 195 60
BT50-DTA 7-255 255 120
BT50-DTA 7-315 2 315
BT50-DTA12-135 1 2.5~13 135 30 52.5 40 4.5 45 50
BT50-DTA12-165 165 75 12
BT50-DTA12-195 195 42
BT50-DTA12-255 255 102
BT50-DTA12-315 2 315
A63- DTA-3-90 3 0.5~ 3.175 90 10 27 26 11 22 25
A63- DTA-3-120 120 41
A64-DTA 7-105 1~ 7 105 21 30 37 12 38 50
A64-DTA 7 -120 120 38 19
A64-DTA 7 -150 150 60 27
A63-DTA12-120 2.5~13 120 30 52.5 40 1.5 45
A63-DTA12 -150 150 75 9
A63-DTA12 -180 180 39
A100-DTA 7-135 3 1~ 7 135 21 30 37 39 38 50
A100-DTA 7-165 165 60
A100-DTA 7-225 225 99
A100-DTA12-135 2.5~13 135 30 52.5 40 13.5 45
A100-DTA12-165 165 75 21
A100-DTA12-225 225 81
E32 -DTA 3- 75 4 0.5~ 3.175 75 10 27 26 2 22 25
E40 -DTA 3- 75 4 0.5~ 3.175 75 10 27 26 2 22 25
E50 -DTA 3- 80 4 0.5~ 3.175 80 10 27 26 1 22 25
F63 -DTA 3- 90 4 0.5~ 3.175 90 10 27 26 11 22 25
F63 -DTA 3-120 120 41 27 26
DN40A-DTA 3- 95 1 0.5~ 3.175 95 10 27 26 10.8 22 25
DN40A-DTA 3 -125 125 40.8
DN40A-DTA 7-105 1~ 7 105 21 30 43.8 12.1 38 45
DN40A-DTA 7 -135 135 60 37 18.9
DN40A -DTA12-130 2.5~13 130 30 52.5 56.9 - 45 -
DN40A -DTA12-160 160 75 66.4
DN50A-DTA 7-135 1 1~ 7 135 21 60 37 3 38 50
DN50A-DTA 7-165 165 33 43
DN50A-DTA 7-195 195 63
DN50A-DTA12-135 2.5~13 135 30 52.5 40 7.5 45 50
DN50A-DTA12-165 165 75 15
DN50A-DTA12-195 195 45
CT40 -DTA 3- 95 1 .02~.13 3.74 0.39 1.06 1.02 0.28 0.87 0.98
CT40 -DTA 3-125 4.92 1.46
CT40-DTA 7-102 .04~.28 4.01 0.83 1.18 1.46 0.63 1.49 1.75
CT40-DTA 7 -132 5.19 2.36
CT40-DTA12-130 .10~.51 5.11 1.18 2.08 1.57 1.77
CT40-DTA12-152 5.98 2.95 0.61
CT50-DTA7-102 1 .04~.28 4.01 0.83 1.18 1.46 0.63 1.49 2.75
CT50-DTA7-132 5.19 2.36
CT50-DTA7-152 5.98 0.71
CT50-DTA7-203 7.87 2.71
CT50-DTA12-130 .10~.51 5.11 1.18 2.08 1.57 0.73 1.77
CT50-DTA12-152 5.98 2.95 0.71
CT50-DTA12-203 7.87 2.09 1.97
ST16-DTA3 5 0.5~ 3.175 60 10 27 60 - 22 25
ST20-DTA3 5 0.5~ 3.175 60 10 27 60 - 22 -
ST32T-DTA 7- 75 6 1~ 7 75 21 31.5 100 - 38 -
ST32T-DTA 7-105 105 61.5
ST32T-DTA12-105 2.5~13 105 30 52.5 45
ST32T-DTA12-135 135 75
S32-DTA7-75 6 1~ 7 75 21 31.5 70 - 38 -
S32-DTA12-100 2.5~13 100 30 52.5 45

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

 

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM