Bầu Kẹp Mũi Khoan MST-Corp Model DTB φD 0.5-13mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT30-DTB3- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTB φ D 0.5-3.175 x 90L Liên hệ
BT30-DTB7- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTB φ D 1~7 x 75L Liên hệ
BT30-DTB7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTB φ D 1~7 x 105L Liên hệ
BT30-DTB12- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTB φ D 2.5〜13 x 75L Liên hệ
BT30-DTB12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT30-DTB φ D 2.5〜13 x 105L Liên hệ
BT40-DTB3- 80 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 0.5~3.175 x 80L Liên hệ
BT40-DTB3-110 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 0.5-3.175 x 110L Liên hệ
BT40-DTB3-110L Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 0.5~3.175 x 110 L Liên hệ
BT40-DTB7- 60 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 60L Liên hệ
BT40-DTB7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 105L Liên hệ
BT40-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 135L Liên hệ
BT40-DTB7-165 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 165L Liên hệ
BT40-DTB7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 195L Liên hệ
BT40-DTB12- 90 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 2.5〜13 x 90L Liên hệ
BT40-DTB12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 2.5〜13 x 120L Liên hệ
BT40-DTB12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 2.5〜13 x 150L Liên hệ
BT40-DTB12-180 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 2.5〜13 x 180L Liên hệ
BT40-DTB12-210 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 2.5〜13 x 210L Liên hệ
BT50-DTB7- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT40-DTB φ D 1~7 x 75L Liên hệ
BT50-DTB7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 1~7 x 105L Liên hệ
BT50-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 1~7 x 135L Liên hệ
BT50-DTB7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 1~7 x 195L Liên hệ
BT50-DTB7-255 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 1~7 x 255L Liên hệ
BT50-DTB7-315 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 1~7 x 315L Liên hệ
BT50-DTB12- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 75L Liên hệ
BT50-DTB12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 105L Liên hệ
BT50-DTB12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 135L Liên hệ
BT50-DTB12-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 195L Liên hệ
BT50-DTB12-255 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 255L Liên hệ
BT50-DTB12-315 Bầu Kẹp Mũi Khoan BT50-DTB φ D 2.5 〜13 x 315L Liên hệ
A63-DTB3- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTB φ D 0.5~3.175 x 75L Liên hệ
A63-DTB3-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTB φ D 0.5~3.175 x 105L Liên hệ
A63-DTB3-105L Bầu Kẹp Mũi Khoan A63-DTB φ D 0.5~3.175 x 105 L Liên hệ
E25-DTB3- 58 Bầu Kẹp Mũi Khoan E25-DTB φ D 0.5~3.175 x 58L Liên hệ
E32-DTB3- 65 Bầu Kẹp Mũi Khoan E32-DTB φ D 0.5~3.175 x 65L Liên hệ
E32-DTB7- 65K Bầu Kẹp Mũi Khoan E32-DTB φ D 1 ~7 x 65L Liên hệ
E40-DTB3- 70 Bầu Kẹp Mũi Khoan E40-DTB φ D 0.5~3.175 x 70L Liên hệ
E40-DTB7- 95 Bầu Kẹp Mũi Khoan E40-DTB φ D 1 ~7 x 95L Liên hệ
E40-DTB12-110 Bầu Kẹp Mũi Khoan E40-DTB φ D 2.5〜13 x 110L Liên hệ
E50-DTB3- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan E50-DTB φ D 0.5~3.175 x 75L Liên hệ
E50-DTB7-100 Bầu Kẹp Mũi Khoan E50-DTB φ D 1 ~7 x 100L Liên hệ
E50-DTB12-115 Bầu Kẹp Mũi Khoan E50-DTB φ D 2.5〜13 x 115L Liên hệ
F63-DTB3- 75 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63-DTB φ D 0.5~3.175 x 75L Liên hệ
F63-DTB3-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63-DTB φ D 0.5~3.175 x 105L Liên hệ
F63-DTB3-105L Bầu Kẹp Mũi Khoan F63-DTB φ D 0.5~3.175 x 105 L Liên hệ
F63M-DTB7-100 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63M-DTB φ D 1 ~7 x 100L Liên hệ
F63M-DTB12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan F63M-DTB φ D 2.5〜13 x 120L Liên hệ
DN40AD-DTB3- 80 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 0.5~3.175 x 80L Liên hệ
DN40AD-DTB3-110 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 0.5~3.175 x 110L Liên hệ
DN40AD-DTB3-110L Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 0.5~3.175 x 110 L Liên hệ
DN40AD-DTB7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 1 ~7 x 105L Liên hệ
DN40AD-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 1 ~7 x 135L Liên hệ
DN40AD-DTB12-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 2.5〜13 x 105L Liên hệ
DN40AD-DTB12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN40AD-DTB φ D 2.5〜13 x 135L Liên hệ
DN50AD-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTB φ D 1 ~7 x 135L Liên hệ
DN50AD-DTB7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTB φ D 1 ~7 x 195L Liên hệ
DN50AD-DTB12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTB φ D 2.5〜13 x 135L Liên hệ
DN50AD-DTB12-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan DN50AD-DTB φ D 2.5〜13 x 195L Liên hệ
CT40-DTB3- 80 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .02" 〜.13" x 3.15L Liên hệ
CT40-DTB3-110 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .02" 〜.13" x 4.33L Liên hệ
CT40-DTB3-110L Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .02" 〜.13" x 4.33 L Liên hệ
CT40-DTB7-105 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .04"〜.28" x 4.13L Liên hệ
CT40-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .04"〜.28" x 5.31L Liên hệ
CT40-DTB12-120 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .10"〜.51" x 4.72L Liên hệ
CT40-DTB12-150 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT40-DTB φ D .10"〜.51" x 5.91L Liên hệ
CT50-DTB7-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTB φ D .04"〜.28" x 5.31L Liên hệ
CT50-DTB7-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTB φ D .04"〜.28" x 7.68L Liên hệ
CT50-DTB12-135 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTB φ D .10"〜.51" x 5.31L Liên hệ
CT50-DTB12-195 Bầu Kẹp Mũi Khoan CT50-DTB φ D .10"〜.51" x 7.68L Liên hệ
ST12-DTB3 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST12-DTB φ D 0.5~3.175 x 29L Liên hệ
ST16-DTB3 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST16-DTB φ D 0.5~3.175 x 38.5L Liên hệ
ST20-DTB3 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST20-DTB φ D 0.5~3.175 x 48L Liên hệ
ST25T-DTB7- 15 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST25T-DTB φ D 1 ~7 x 15L Liên hệ
ST25T-DTB7-45 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST25T-DTB φ D 1 ~7 x 45L Liên hệ
ST25T-DTB7-75 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST25T-DTB φ D 1 ~7 x 75L Liên hệ
ST32T-DTB7- 15 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 1 ~7 x 15L Liên hệ
ST32T-DTB7-45 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 1 ~7 x 45L Liên hệ
ST32T-DTB7-75 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 1 ~7 x 75L Liên hệ
ST32T-DTB12- 15 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 2.5〜13 x 15L Liên hệ
ST32T-DTB12-45 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 2.5〜13 x 45L Liên hệ
ST32T-DTB12-75 Bầu Kẹp Mũi Khoan ST32T-DTB φ D 2.5〜13 x 75L Liên hệ
S32 -DTB7- 15 Bầu Kẹp Mũi Khoan S32-DTB φ D 1 ~7 x 15L Liên hệ
S32 -DTB12- 40 Bầu Kẹp Mũi Khoan S32-DTB φ D 2.5〜13 x 40L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Ảnh
(Fig.)
φD L φC L1 L2 L3 L4 φC1 φD1 
BT30-DTB3- 90 1 0.5~3.175 90 10 27 13 28 - 25 - 0.6 1.7
BT30-DTB7- 75 1~7 75 21 53 - - - 0.5 2.4
BT30-DTB7-105 105 83 3.4
BT30-DTB12- 75 2.5〜13 75 30 53
BT30-DTB12-105 105 83 0.7 5.6
BT40-DTB3- 80 1 0.5~3.175 80 10 27 13 13 - 25 - 1.3 2.8
BT40-DTB3-110 110 43 1.4 3.2
BT40-DTB3-110L 110 57 13 1.3 2.8
BT40-DTB7- 60 1~7 60 21 33 - - - 1 3.7
BT40-DTB7-105 105 78 1.1 4.8
BT40-DTB7-135 135 75 11.8 21.2 30 1.3 5.2
BT40-DTB7-165 165 75.5 35.3 27.2 40 1.6 5.4
BT40-DTB7-195 195 57.2 1.9 5.6
BT40-DTB12- 90 2.5〜13 90 30 63 - - - 1.2 5.3
BT40-DTB12-120 120 93 1.3 7.6
BT40-DTB12-150 150 105 11.8 6.2 40 1.5 8.4
BT40-DTB12-180 180 36.2 1.8 8.7
BT40-DTB12-210 210 66.2 2.1 8.9
BT50-DTB7- 75 1 1~7 75 21 37 - - - - - 3.5 11.7
BT50-DTB7-105 105 67 3.7 12.3
BT50-DTB7-135 135 75 11.8 10.2 30 3.8 18.6
BT50-DTB7-195 195 58.8 23.2 50 4.6 25
BT50-DTB7-255 255 75.5 82.3 59.2 60 6.1 27.6
BT50-DTB7-315 2 315 75 58.8 43.7 99.5 50 7.4 33.9
BT50-DTB12- 75 1 2.5 〜13 75 30 37 - - - - 3.7 12.5
BT50-DTB12-105 105 67 3.9 14.8
BT50-DTB12-135 135 97 4 15.3
BT50-DTB12-195 195 105 35.3 16.7 50 4.7 24.3
BT50-DTB12-255 255 58.8 53.2 60 5.9 28.4
BT50-DTB12-315 2 315 50.2 63 7.5 34.1
A63-DTB3- 75 3 0.5~3.175 75 10 27 13 4 - 25 - 0.8 6.9
A63-DTB3-105 105 34 0.9 7.5
A63-DTB3-105L 57 4 0.8 7
E25-DTB3- 58 3 0.5~3.175 58 10 27 16 4.6 - 18 - 0.1 0.4
E32-DTB3- 65 3 0.5~3.175 65 10 27 16 4.5 - 20 - 0.2 0.6
E32-DTB7- 65K 4 1 ~7 65 21 30 14.2 10.8   26     0.9
E40-DTB3- 70 3 0.5~3.175 70 10 27 13 - - 20 - 0.3 0.9
E40-DTB7- 95 4 1 ~7 95 21 50 11.8 13.2   30   0.4 1.6
E40-DTB12-110 2.5〜13 110 30 90 - -   -   0.5 2.8
E50-DTB3- 75 3 0.5~3.175 75 10 27 16 1.5 - 20 - 0.5 1.7
E50-DTB7-100 4 1 ~7 100 21 50 11.8 12.2   30   0.6 3.2
E50-DTB12-115 2.5〜13 115 30 89 - -   -   0.8 4.2
F63-DTB3- 75 3 0.5~3.175 75 10 27 13 4 - 25 - 0.8 2.1
F63-DTB3-105 105       34       0.9 2.5
F63-DTB3-105L 105   57   4       0.8 2.1
F63M-DTB7-100 4 1 ~7 100 21 50 11.8 12.2 - 30 - 0.9 3.3
F63M-DTB12-120 2.5〜13 120 30 70       40   1.1 4.8
DN40AD-DTB3- 80 1 0.5~3.175 80 10 27 13 18.8 25 - - 1.2 3.5
DN40AD-DTB3-110 110       38.8       1.3 3.6
DN40AD-DTB3-110L 110   57   18.8       1.2 3.9
DN40AD-DTB7-105 1 ~7 105 21 74 - 12.1 - 44.45   1.1 4.8
DN40AD-DTB7-135 135   75 11.8 17   30   1.2 5
DN40AD-DTB12-105 2.5〜13 105 30 74 - 12.1   44.45   1.2 5.7
DN40AD-DTB12-135 135   104           1.3 8
DN50AD-DTB7-135 1 1 ~7 135 21 75 11.8 13.2 15.9 30 - 3.3 14.9
DN50AD-DTB7-195 195     58.8 26.2   50   4.1 21.5
DN50AD-DTB12-135 2.5〜13 135 30 100 - -   -   3.5 11.7
DN50AD-DTB12-195 195   105 35.3 19.7   50   4.2 20.8
CT40-DTB3- 80 1 .02〜.13 3.15 0.39 1.06 0.51 0.2 0.98 - - 2.4 3.3
CT40-DTB3-110 4.33       1.38       2.7 3.7
CT40-DTB3-110L 4.33   2.24   0.2       2.4 3.3
CT40-DTB7-105 .04〜.28 4.13 0.83 2.76 - 0.63 - 1.75   2.4 4.6
CT40-DTB7-135 5.31   2.95 0.46 0.52   1.18   2.9 5.2
CT40-DTB12-120 .10〜.51 4.72 1.18 3.34 - 0.63   1.75   1.3 7.5
CT40-DTB12-150 5.91   3.66 0.88 0.62       3.5 8.5
CT50-DTB7-135 1 .04〜.28 5.31 0.83 2.91 0.46 0.52 - 1.18 - 7.3 14.8
CT50-DTB7-195 7.68     2.31 1.03   1.97   9 21.4
CT50-DTB12-135 .10〜.51 5.31 1.18 3.94 - 0.63   2.75   7.7 11.6
CT50-DTB12-195 7.68   4.13 1.39 0.78   1.97   9 20.8
ST12-DTB3 5 0.5~3.175 29 10 25 61 - - - 12 - -
ST16-DTB3 5 0.5~3.175 38.5 10 27 81.5 - - - 16 - -
ST20-DTB3 5 0.5~3.175 48 10 27 102 - - - 20 - -
ST25T-DTB7- 15 6 1 ~7 15 21 110 - - - - 25 - -
ST25T-DTB7-45 45                  
ST25T-DTB7-75 75                  
ST32T-DTB7- 15 6 1 ~7 15 21 92 - - - - 32 - -
ST32T-DTB7-45 45                  
ST32T-DTB7-75 75                  
ST32T-DTB12- 15 2.5〜13 15 30                
ST32T-DTB12-45 45                  
ST32T-DTB12-75 75                  
S32 -DTB7- 15 6 1 ~7 15 21 70 - - - - 32 - -
S32 -DTB12- 40 2.5〜13 40 30                

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

 

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM