Dao Phay Cầu Gắn CBN Union Tools CBN-LBF

4.843.300₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
CBN-LBF2001-003 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.05x0.3x50L 4.843.300₫
CBN-LBF2001-005 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.05x0.5x50L 5.036.900₫
CBN-LBF20015-0045 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.075x0.45x50L 4.843.300₫
CBN-LBF20015-0075 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.075x0.75x50L 5.036.900₫
CBN-LBF2002-003 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.1x0.3x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2002-006 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.1x0.6x50L 3.621.200₫
CBN-LBF2002-010 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.1x1x50L 3.803.800₫
CBN-LBF2003-005 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.15x0.5x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2003-0075 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.15x0.75x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2003-009 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.15x0.9x50L 3.621.200₫
CBN-LBF2003-015 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.15x1.5x50L 3.803.800₫
CBN-LBF2004-005 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x0.5x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2004-0075 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x0.75x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2004-010 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x1x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2004-012 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x1.2x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2004-020 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x2x50L 3.494.700₫
CBN-LBF2004-030 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.2x3x50L 3.803.800₫
CBN-LBF2005-010 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.25x1x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2005-015 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.25x1.5x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2005-025 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.25x2.5x50L 3.494.700₫
CBN-LBF2005-035 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.25x3.5x50L 3.678.400₫
CBN-LBF2006-010 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x1x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2006-015 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x1.5x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2006-030 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x3x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2006-040 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x4x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2006-050 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x5x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2006-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.3x6x50L 3.609.100₫
CBN-LBF2008-020 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.4x2x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2008-040 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.4x4x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2008-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.4x6x50L 3.551.900₫
CBN-LBF2010-015 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x1.5x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2010-020 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x2x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2010-025 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x2.5x50L 3.038.200₫
CBN-LBF2010-040 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x4x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2010-050 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x5x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2010-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x6x50L 3.245.000₫
CBN-LBF2010-080 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x8x50L 3.290.100₫
CBN-LBF2010-100 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.5x10x50L 3.370.400₫
CBN-LBF2012-024 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.6x2.4x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2012-030 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.6x3x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2012-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.6x6x50L 3.678.400₫
CBN-LBF2015-030 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x3x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2015-040 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x4x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2015-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x6x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2015-080 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x8x50L 3.494.700₫
CBN-LBF2015-100 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x10x50L 3.678.400₫
CBN-LBF2015-120 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x12x50L 3.763.100₫
CBN-LBF2015-150 Dao Phay Cầu Gắn CBN R0.75x15x50L 3.678.400₫
CBN-LBF2020-040 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x4x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2020-050 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x5x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2020-060 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x6x50L 3.163.600₫
CBN-LBF2020-080 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x8x50L 3.494.700₫
CBN-LBF2020-100 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x10x50L 3.494.700₫
CBN-LBF2020-120 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x12x50L 3.763.100₫
CBN-LBF2020-140 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x14x50L 3.735.600₫
CBN-LBF2020-160 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x16x50L 3.821.400₫
CBN-LBF2020-180 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x18x50L 3.821.400₫
CBN-LBF2020-200 Dao Phay Cầu Gắn CBN R1x20x50L 3.735.600₫

Tổng tiền:

Dao Phay Cầu Gắn CBN Union Tools CBN-LBF

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: CBN-LBF

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: R0.05 ~ R1

Số lưỡi cắt: 2 me

Độ cứng vật liệu gia công được: 68HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 68HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, Bóng gương    

Model Đường Kính Dao
(Outside Diameter) φD
Bán Kính Bo
(Corner Radius )
CR
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Chiều dài cắt
(Length of Cut )
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn Cổ Dao
(Shank Taper Angle)
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length)
L
CBN-LBF2001-003 R0.05 0.3 0.08 0.09 15° 50 4
CBN-LBF2001-005 0.5   50 4
CBN-LBF20015-0045 R0.075 0.45 0.15 0.14 15° 50 4
CBN-LBF20015-0075 0.75   50 4
CBN-LBF2002-003 R0.1 0.3 0.16 0.19 15° 50 4
CBN-LBF2002-006 0.6   50 4
CBN-LBF2002-010 1   50 4
CBN-LBF2003-005 R0.15 0.5 0.24 0.28 15° 50 4
CBN-LBF2003-0075 0.75   50 4
CBN-LBF2003-009 0.9   50 4
CBN-LBF2003-015 1.5   50 4
CBN-LBF2004-005 R0.2 0.5 0.32 0.38 15° 50 4
CBN-LBF2004-0075 0.75 50 4
CBN-LBF2004-010 1 50 4
CBN-LBF2004-012 1.2 50 4
CBN-LBF2004-020 2 50 4
CBN-LBF2004-030 3 50 4
CBN-LBF2005-010 R0.25 1 0.4 0.48 15° 50 4
CBN-LBF2005-015 1.5 50 4
CBN-LBF2005-025 2.5 50 4
CBN-LBF2005-035 3.5 50 4
CBN-LBF2006-010 R0.3 1 0.48 0.58 15° 50 4
CBN-LBF2006-015 1.5 50 4
CBN-LBF2006-030 3 50 4
CBN-LBF2006-040 4 50 4
CBN-LBF2006-050 5 50 4
CBN-LBF2006-060 6 50 4
CBN-LBF2008-020 R0.4 2 0.6 0.78 15° 50 4
CBN-LBF2008-040 4 50 4
CBN-LBF2008-060 6 50 4
CBN-LBF2010-015 R0.5 1.5 0.7 0.98 15° 50 4
CBN-LBF2010-020 2 50 4
CBN-LBF2010-025 2.5 50 4
CBN-LBF2010-040 4 50 4
CBN-LBF2010-050 5 50 4
CBN-LBF2010-060 6 50 4
CBN-LBF2010-080 8 50 4
CBN-LBF2010-100 10 50 4
CBN-LBF2012-024 R0.6 2.4 0.8 1.18 15° 50 4
CBN-LBF2012-030 3 50 4
CBN-LBF2012-060 6 50 4
CBN-LBF2015-030 R0.75 3 0.9 1.46 15° 50 4
CBN-LBF2015-040 4 50 4
CBN-LBF2015-060 6 50 4
CBN-LBF2015-080 8 50 4
CBN-LBF2015-100 10 50 4
CBN-LBF2015-120 12 50 4
CBN-LBF2015-150 15 50 4
CBN-LBF2020-040 R1 4 1.2 1.97 15° 50 4
CBN-LBF2020-050 5 50 4
CBN-LBF2020-060 6 50 4
CBN-LBF2020-080 8 50 4
CBN-LBF2020-100 10 50 4
CBN-LBF2020-120 12 50 4
CBN-LBF2020-140 14 50 4
CBN-LBF2020-160 16 50 4
CBN-LBF2020-180 18 50 4
CBN-LBF2020-200 20 50 4

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM