Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN Union Tools CBN-LRF φD 0.1 -0.6mm

5.083.100₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
CBN-LRF2001-002002 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.02x0.2x50L 5.083.100₫
CBN-LRF2001-002003 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.02x0.3x50L 5.163.400₫
CBN-LRF2001-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.02x0.5x50L 5.311.900₫
CBN-LRF2001-003002 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.03x0.2x50L 4.855.400₫
CBN-LRF2001-003003 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.03x0.3x50L 4.934.600₫
CBN-LRF2001-003005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.1xR0.03x0.5x50L 5.083.100₫
CBN-LRF20015-002X2 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.02x0.2x50L 5.083.100₫
CBN-LRF20015-002X3 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.02x0.3x50L 5.163.400₫
CBN-LRF20015-002X5 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.02x0.5x50L 5.311.900₫
CBN-LRF20015-003X2 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.03x0.2x50L 4.855.400₫
CBN-LRF20015-003X3 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.03x0.3x50L 4.934.600₫
CBN-LRF20015-003X5 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.15xR0.03x0.5x50L 5.083.100₫
CBN-LRF2002-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.02x0.5x50L 3.872.000₫
CBN-LRF2002-002X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.02x0.75x50L 3.929.200₫
CBN-LRF2002-002010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.02x1x50L 3.986.400₫
CBN-LRF2002-003005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.03x0.5x50L 3.483.700₫
CBN-LRF2002-003X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.03x0.75x50L 3.529.900₫
CBN-LRF2002-003010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.03x1x50L 3.586.000₫
CBN-LRF2002-005005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.05x0.5x50L 3.483.700₫
CBN-LRF2002-005X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.05x0.75x50L 3.529.900₫
CBN-LRF2002-005010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.2xR0.05x1x50L 3.586.000₫
CBN-LRF20025-005X5 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.25xR0.05x0.5x50L 3.565.100₫
CBN-LRF20025-X5X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.25xR0.05x0.75x50L 3.611.300₫
CBN-LRF20025-X5010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.25xR0.05x1x50L 3.669.600₫
CBN-LRF2003-001010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.01x1x50L 3.872.000₫
CBN-LRF2003-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.02x0.5x50L 3.826.900₫
CBN-LRF2003-002X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.02x0.75x50L 3.848.900₫
CBN-LRF2003-002010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.02x1x50L 3.872.000₫
CBN-LRF2003-002015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.02x1.5x50L 3.929.200₫
CBN-LRF2003-002020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.02x2x50L 3.986.400₫
CBN-LRF2003-003005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.03x0.5x50L 3.438.600₫
CBN-LRF2003-003X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.03x0.75x50L 3.460.600₫
CBN-LRF2003-003010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.03x1x50L 3.483.700₫
CBN-LRF2003-003015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.03x1.5x50L 3.529.900₫
CBN-LRF2003-003020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.03x2x50L 3.575.000₫
CBN-LRF2003-005005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.05x0.5x50L 3.438.600₫
CBN-LRF2003-005X75 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.05x0.75x50L 3.460.600₫
CBN-LRF2003-005010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.05x1x50L 3.483.700₫
CBN-LRF2003-005015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.05x1.5x50L 3.529.900₫
CBN-LRF2003-005020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.3xR0.05x2x50L 3.575.000₫
CBN-LRF2004-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.02x0.5x50L 3.633.300₫
CBN-LRF2004-002010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.02x1x50L 3.656.400₫
CBN-LRF2004-002015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.02x1.5x50L 3.701.500₫
CBN-LRF2004-002020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.02x2x50L 3.746.600₫
CBN-LRF2004-003005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.03x0.5x50L 3.267.000₫
CBN-LRF2004-003010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.03x1x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-003015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.03x1.5x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-005005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.05x0.5x50L 3.267.000₫
CBN-LRF2004-005010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.05x1x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-005015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.05x1.5x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-005020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.05x2x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-005040 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.05x4x50L 3.404.500₫
CBN-LRF2004-010005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.1x0.5x50L 3.267.000₫
CBN-LRF2004-010010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.1x1x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2004-010015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.4xR0.1x1.5x50L 3.290.100₫
CBN-LRF2005-001010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.01x1x50L 3.016.200₫
CBN-LRF2005-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.02x0.5x50L 2.982.100₫
CBN-LRF2005-002010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.02x1x50L 3.016.200₫
CBN-LRF2005-002015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.02x1.5x50L 3.038.200₫
CBN-LRF2005-002020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.02x2x50L 3.061.300₫
CBN-LRF2005-003005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.03x0.5x50L 2.684.000₫
CBN-LRF2005-003010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.03x1x50L 2.707.100₫
CBN-LRF2005-003015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.03x1.5x50L 2.730.200₫
CBN-LRF2005-003020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.03x2x50L 2.752.200₫
CBN-LRF2005-005005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.05x0.5x50L 2.684.000₫
CBN-LRF2005-005010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.05x1x50L 2.707.100₫
CBN-LRF2005-005015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.05x1.5x50L 2.730.200₫
CBN-LRF2005-005020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.05x2x50L 2.752.200₫
CBN-LRF2005-010005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.1x0.5x50L 2.684.000₫
CBN-LRF2005-010010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.1x1x50L 2.707.100₫
CBN-LRF2005-010015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.1x1.5x50L 2.730.200₫
CBN-LRF2005-010020 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.5xR0.1x2x50L 2.752.200₫
CBN-LRF2006-002005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.02x0.5x50L 2.982.100₫
CBN-LRF2006-002010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.02x1x50L 3.016.200₫
CBN-LRF2006-002015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.02x1.5x50L 3.038.200₫
CBN-LRF2006-005005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.05x0.5x50L 2.684.000₫
CBN-LRF2006-005010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.05x1x50L 2.707.100₫
CBN-LRF2006-005015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.05x1.5x50L 2.730.200₫
CBN-LRF2006-005030 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.05x3x50L 2.982.100₫
CBN-LRF2006-010005 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.1x0.5x50L 2.684.000₫
CBN-LRF2006-010010 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.1x1x50L 2.707.100₫
CBN-LRF2006-010015 Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN D0.6xR0.1x1.5x50L 2.730.200₫

Tổng tiền:

Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN Union Tools CBN-LRF

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: CBN-LRF

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: Φ0.1 ~ Φ2; r0.02 ~ r0.5

Số lưỡi cắt: 2 me

Độ cứng vật liệu gia công được: 68HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 68HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, Bóng gương

Model Đường Kính Dao
(Outside Diameter) φD
Bán Kính Bo
(Corner Radius )
CR
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Chiều dài cắt
(Length of Cut )
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn Cổ Dao
(Shank Taper Angle)
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length)
L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
CBN-LRF2001-002002 0.1 R0.02 0.2 0.04 0.09 15° 50 4
CBN-LRF2001-002003   0.3 50 4
CBN-LRF2001-002005   0.5 50 4
CBN-LRF2001-003002 R0.03 0.2 50 4
CBN-LRF2001-003003   0.3 50 4
CBN-LRF2001-003005   0.5 50 4
CBN-LRF20015-002X2 0.15 R0.02 0.2 0.06 0.14 15° 50 4
CBN-LRF20015-002X3   0.3 50 4
CBN-LRF20015-002X5   0.5 50 4
CBN-LRF20015-003X2 R0.03 0.2 50 4
CBN-LRF20015-003X3   0.3 50 4
CBN-LRF20015-003X5   0.5 50 4
CBN-LRF2002-002005 0.2 R0.02 0.5 0.08 0.19 15° 50 4
CBN-LRF2002-002X75 0.75 50 4
CBN-LRF2002-002010 1 50 4
CBN-LRF2002-003005 R0.03 0.5 50 4
CBN-LRF2002-003X75 0.75 50 4
CBN-LRF2002-003010 1 50 4
CBN-LRF2002-005005 R0.05 0.5 50 4
CBN-LRF2002-005X75 0.75 50 4
CBN-LRF2002-005010 1 50 4
CBN-LRF20025-005X5 0.25 R0.05 0.5 0.1 0.24 15° 50 4
CBN-LRF20025-X5X75 0.75 50 4
CBN-LRF20025-X5010 1 50 4
CBN-LRF2003-001010 0.3 R0.01 1 0.13 0.28 15° 50 4
CBN-LRF2003-002005 R0.02 0.5 50 4
CBN-LRF2003-002X75 0.75 50 4
CBN-LRF2003-002010 1 50 4
CBN-LRF2003-002015 1.5 50 4
CBN-LRF2003-002020 2 50 4
CBN-LRF2003-003005 R0.03 0.5 50 4
CBN-LRF2003-003X75 0.75 50 4
CBN-LRF2003-003010 1 50 4
CBN-LRF2003-003015 1.5 50 4
CBN-LRF2003-003020 2 50 4
CBN-LRF2003-005005 R0.05 0.5 50 4
CBN-LRF2003-005X75 0.75 50 4
CBN-LRF2003-005010 1 50 4
CBN-LRF2003-005015 1.5 50 4
CBN-LRF2003-005020 2 50 4
CBN-LRF2004-002005 0.4 R0.02 0.5 0.24 0.38 15° 50 4
CBN-LRF2004-002010 1 50 4
CBN-LRF2004-002015 1.5 50 4
CBN-LRF2004-002020 2 50 4
CBN-LRF2004-003005 R0.03 0.5 50 4
CBN-LRF2004-003010 1 50 4
CBN-LRF2004-003015 1.5 50 4
CBN-LRF2004-005005 R0.05 0.5 50 4
CBN-LRF2004-005010 1 50 4
CBN-LRF2004-005015 1.5 50 4
CBN-LRF2004-005020 2 50 4
CBN-LRF2004-005040 4 50 4
CBN-LRF2004-010005 R0.1 0.5 50 4
CBN-LRF2004-010010 1 50 4
CBN-LRF2004-010015 1.5 50 4
CBN-LRF2005-001010 0.5 R0.01 1 0.3 0.48 15° 50 4
CBN-LRF2005-002005 R0.02 0.5 50 4
CBN-LRF2005-002010 1 50 4
CBN-LRF2005-002015 1.5 50 4
CBN-LRF2005-002020 2 50 4
CBN-LRF2005-003005 R0.03 0.5 50 4
CBN-LRF2005-003010 1 50 4
CBN-LRF2005-003015 1.5 50 4
CBN-LRF2005-003020 2 50 4
CBN-LRF2005-005005 R0.05 0.5 50 4
CBN-LRF2005-005010 1 50 4
CBN-LRF2005-005015 1.5 50 4
CBN-LRF2005-005020 2 50 4
CBN-LRF2005-010005 R0.1 0.5 50 4
CBN-LRF2005-010010 1 50 4
CBN-LRF2005-010015 1.5 50 4
CBN-LRF2005-010020 2 50 4
CBN-LRF2006-002005 0.6 R0.02 0.5 0.3 0.58 15° 50 4
CBN-LRF2006-002010 1 50 4
CBN-LRF2006-002015 1.5 50 4
CBN-LRF2006-005005 R0.05 0.5 50 4
CBN-LRF2006-005010 1 50 4
CBN-LRF2006-005015 1.5 50 4
CBN-LRF2006-005030 3 50 4
CBN-LRF2006-010005 R0.1 0.5 50 4
CBN-LRF2006-010010 1 50 4
CBN-LRF2006-010015 1.5 50 4

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM