Bầu Kẹp Collet MST-Corp Model CTH φD 0.5-13mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT30-CTH10-45 Bầu Kẹp Collet BT30-CTH φD 2.4~10mm x 45L Liên hệ
BT30-CTH10-75 Bầu Kẹp Collet BT30-CTH φD 2.4~10mm x 75L Liên hệ
BT30-CTH20-60 Bầu Kẹp Collet BT30-CTH φD 5.8~20mm x 60L Liên hệ
BT30-CTH2-90 Bầu Kẹp Collet BT30-CTH φD 5.8~20mm x 90L Liên hệ
BT40-CTH10-60 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 2.4~10mm x 60L Liên hệ
BT40-CTH10-90 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 2.4~10mm x 90L Liên hệ
BT40-CTH10-120 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 2.4~10mm x 120L Liên hệ
BT40-CTH10-150 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 2.4~10mm x 150L Liên hệ
BT40-CTH20-60 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~20mm x 60L Liên hệ
BT40-CTH20-90 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~20mm x 90L Liên hệ
BT40-CTH20-120 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~20mm x 120L Liên hệ
BT40-CTH20-150 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~20mm x 150L Liên hệ
BT40-CTH25-75 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~25mm x 75L Liên hệ
BT40-CTH25-105 Bầu Kẹp Collet BT40-CTH φD 5.8~25mm x 105L Liên hệ
BT50-CTH10-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 2.4~10mm x 105L Liên hệ
BT50-CTH10-135 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 2.4~10mm x 135L Liên hệ
BT50-CTH10-165 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 2.4~10mm x 165L Liên hệ
BT50-CTH20-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 5.8~20mm x 105L Liên hệ
BT50-CTH20-135 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 5.8~20mm x 135L Liên hệ
BT50-CTH20-165 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 5.8~20mm x 165L Liên hệ
BT50-CTH25-75 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 5.8~26mm x 75L Liên hệ
BT50-CTH25-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 5.8~26mm x 105L Liên hệ
BT50-CTH32-90 Bầu Kẹp Collet BT50-CTH φD 24.8~32mm x 90L Liên hệ
A40 -CTH10-55 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 2.4~10mm x 55L Liên hệ
A40 -CTH10-75 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 2.4~10mm x 75L Liên hệ
A40 -CTH10-90 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 2.4~10mm x 90L Liên hệ
A40-CTH20-75 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 5.8~20mm x 75L Liên hệ
A40-CTH20-90 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 5.8~20mm x 90L Liên hệ
A40-CTH25-95 Bầu Kẹp Collet A40-CTH φD 5.8~25mm x 95L Liên hệ
A50 -CTH10-55 Bầu Kẹp Collet A50-CTH φD 2.4~10mm x 55L Liên hệ
A50 -CTH10-75 Bầu Kẹp Collet A50-CTH φD 2.4~10mm x 75L Liên hệ
A50M-CTH20-80 Bầu Kẹp Collet A50M-CTH φD 5.8~20mm x 80L Liên hệ
A50M-CTH20-105 Bầu Kẹp Collet A50M-CTH φD 5.8~20mm x 105L Liên hệ
A50M-CTH25-105 Bầu Kẹp Collet A50M-CTH φD 5.8~25mm x 105L Liên hệ
A63 -CTH10-75 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 2.4~10mm x 75L Liên hệ
A63 -CTH10-90 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 2.4~10mm x 90L Liên hệ
A63 -CTH10-120 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 2.4~10mm x 120L Liên hệ
A63 -CTH10-150 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 2.4~10mm x 150L Liên hệ
A63 -CTH20-90 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 5.8~20mm x 90L Liên hệ
A63 -CTH20-120 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 5.8~20mm x 120L Liên hệ
A63 -CTH20-150 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 5.8~20mm x 150L Liên hệ
A63-CTH25-105 Bầu Kẹp Collet A63-CTH φD 5.8~25mm x 105L Liên hệ
A100-CTH10-135 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 2.4~10mm x 135L Liên hệ
A100-CTH10-165 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 2.4~10mm x 165L Liên hệ
A100-CTH10-225 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 2.4~10mm x 225L Liên hệ
A100-CTH20-135 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~20mm x 135L Liên hệ
A100-CTH20-165 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~20mm x 165L Liên hệ
A100-CTH20-225 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~20mm x 225L Liên hệ
A100-CTH25-135 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~25mm x 135L Liên hệ
A100-CTH25-165 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~25mm x 165L Liên hệ
A100-CTH25-195 Bầu Kẹp Collet A100-CTH φD 5.8~25mm x 195L Liên hệ
E32 -CTH10-55 Bầu Kẹp Collet E32-CTH φD 2.4~10mm x 55L Liên hệ
E32-CTS10-50※ Bầu Kẹp Collet E32-CTH φD 2.4~10mm x 50L Liên hệ
E40 -CTH10-55 Bầu Kẹp Collet E40-CTH φD 2.4~10mm x 55L Liên hệ
E50 -CTH10-60 Bầu Kẹp Collet 450-CTH φD 2.4~10mm x 60L Liên hệ
E50 -CTH10-90 Bầu Kẹp Collet E50-CTH φD 2.4~10mm x 90L Liên hệ
E50-CTH20-75 Bầu Kẹp Collet E50-CTH φD 5.8~20mm x 75L Liên hệ
F63 -CTH10-60 Bầu Kẹp Collet F63-CTH φD 2.4~10mm x 60L Liên hệ
F63 -CTH10-90 Bầu Kẹp Collet F63-CTH φD 2.4~10mm x 90L Liên hệ
F63 -CTH20-75 Bầu Kẹp Collet F63-CTH φD 5.8~20mm x 75L Liên hệ
DN40AD-CTH20-75 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTH φD 5.8~20mm x 75L Liên hệ
DN40AD-CTH20-135 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTH φD 5.8~20mm x 135L Liên hệ
DN40AD-CTH25-75 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTH φD 5.8~25mm x 75L Liên hệ
DN50AD-CTH20-105 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTH φD 5.8~20mm x 105L Liên hệ
DN50AD-CTH20-165 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTH φD 5.8~20mm x 165L Liên hệ
DN50AD-CTH25-105 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTH φD 5.8~25mm x 105L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình
(Fig.)
φD L φC L1 Weigh N
BT30-CTH10-45 1 2.4~10 45 36 23 0.5 2.6
BT30-CTH10-75 75 53 0.6 2.7
BT30-CTH20-60 5.8~20 60 50 38 4.3
BT30-CTH2-90 90 68 0.9 4.7
BT40-CTH10-60 1 2.4~10 60 36 33 1.1 3.8
BT40-CTH10-90 90 63 1.3 4
BT40-CTH10-120 120 93 1.4 4.4
BT40-CTH10-150 150 123 1.6 4.6
BT40-CTH20-60 5.8~20 60 50 33 1.2 6.4
BT40-CTH20-90 90 63 1.4 7
BT40-CTH20-120 120 93 1.7 7.3
BT40-CTH20-150 150 123 2 7.6
BT40-CTH25-75 5.8~25 75 62 48 1.5 8.9
BT40-CTH25-105 105 78 2 9.8
BT50-CTH10-105 1 2.4~10 105 36 67 3.8 5.3
BT50-CTH10-135 135 97 4 5.7
BT50-CTH10-165 165 127 4.1 6.1
BT50-CTH20-105 5.8~20 105 50 67 4.2 8.3
BT50-CTH20-135 135 97 4.6 9
BT50-CTH20-165 165 127 4.9 9.4
BT50-CTH25-75 5.8~26 75 62 37 3.8 10.3
BT50-CTH25-105 105 67 4.4 11
BT50-CTH32-90 24.8~32 90 74 52 4.1 14.4
A40 -CTH10-55 3 2.4~10 55 32 35 0.4 3.6
A40 -CTH10-75 75 55 0.5 3.9
A40 -CTH10-90 90 70 0.6 4
A40-CTH20-75 5.8~20 75 50 55 0.7 7.3
A40-CTH20-90 90 70 0.8 7
A40-CTH25-95 5.8~25 95 55 75 0.9 10.7
A50 -CTH10-55 3 2.4~10 55 36 29 0.6 6.6
A50 -CTH10-75 75 49 0.7 6.9
A50M-CTH20-80 5.8~20 80 50 54 0.9 10.2
A50M-CTH20-105 105 79 1.2 11.1
A50M-CTH25-105 5.8~25 105 52 1.3 14.7
A63 -CTH10-75 3 2.4~10 75 36 49 0.9 10.2
A63 -CTH10-90 90 64 1 10.4
A63 -CTH10-120 120 94 1.2 10.7
A63 -CTH10-150 150 124 1.4 11
A63 -CTH20-90 5.8~20 90 50 64 1.2 14.1
A63 -CTH20-120 120 94 1.5 14
A63 -CTH20-150 150 124 1.9 14.9
A63-CTH25-105 5.8~25 105 62 79 1.6 17.1
A100-CTH10-135 3 2.4~10 135 36 106 2.7 25.1
A100-CTH10-165 165 136 2.9 25.4
A100-CTH10-225 4 225 175 3.4 26
A100-CTH20-135 3 5.8~20 135 50 106 3.2 28.5
A100-CTH20-165 165 136 3.6 29.5
A100-CTH20-225 225 196 4.3 31.1
A100-CTH25-135 5.8~25 135 62 106 3.7 31.4
A100-CTH25-165 165 136 4.3 32.7
A100-CTH25-195 195 166 4.8 34.1
E32 -CTH10-55 3 2.4~10 55 32 35 0.2 1.2
E32-CTS10-50※ 2 50 26 30 0.9
E40 -CTH10-55 3 2.4~10 55 32 34 0.4 1.4
E50 -CTH10-60 3 2.4~10 60 36 34 0.7 2.1
E50 -CTH10-90 90 64 0.9 2.3
E50-CTH20-75 5.8~20 75 50 49 3.8
F63 -CTH10-60 3 2.4~10 60 36 34 0.9 2.2
F63 -CTH10-90 90 64 1.1 2.4
F63 -CTH20-75 5.8~20 75 50 49 3.9
DN40AD-CTH20-75 1 5.8~20 75 50 56 1.1 5.4
DN40AD-CTH20-135 135 116 1.7 5.9
DN40AD-CTH25-75 5.8~25 75 62 56 1.4 7.2
DN50AD-CTH20-105 1 5.8~20 105 50 70 3.6 9.1
DN50AD-CTH20-165 165 130 4.4 9.9
DN50AD-CTH25-105 5.8~25 105 62 70 3.8 10.9

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội     

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM