Bầu Kẹp Collet MST-Corp Model CTA φD 0.5-13mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
BT30-CTA10-45 Bầu Kẹp Collet BT30-CTA10 φD 2.4~10mm x 45 L Liên hệ
BT30-CTA10-75 Bầu Kẹp Collet BT30-CTA10 φD 2.4~10mm x 75 L Liên hệ
BT30-CTA10-105 Bầu Kẹp Collet BT30-CTA10 φD 2.4~10mm x 105 L Liên hệ
BT30-CTA20-60 Bầu Kẹp Collet BT30-CTA10 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
BT30-CTA20-90 Bầu Kẹp Collet BT30-CTA10 φD 5.8~20mm x 90 L Liên hệ
BT40-CTA10-60 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
BT40-CTA10-90 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 90 L Liên hệ
BT40-CTA10-120 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 120 L Liên hệ
BT40-CTA10-150 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 150 L Liên hệ
BT40-CTA10-180 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 180 L Liên hệ
BT40-CTA10-210 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA10 φD 5.8~20mm x 210 L Liên hệ
BT40-CTA20-60 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
BT40-CTA20-90 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 90 L Liên hệ
BT40-CTA20-120 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 120 L Liên hệ
BT40-CTA20-150 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 150 L Liên hệ
BT40-CTA20-180 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 180 L Liên hệ
BT40-CTA20-210 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA20 φD 5.8~20mm x 210 L Liên hệ
BT40-CTA25-75 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA25 φD 5.8~20mm x 75 L Liên hệ
BT40-CTA25-105 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA25 φD 5.8~20mm x 105 L Liên hệ
BT40-CTA25-135 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA25 φD 5.8~20mm x 135 L Liên hệ
BT40-CTA32-105 Bầu Kẹp Collet BT40-CTA32 φD 5.8~25mm x 105 L Liên hệ
BT50-CTA10-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 105 L Liên hệ
BT50-CTA10-135 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 135 L Liên hệ
BT50-CTA10-165 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 165 L Liên hệ
BT50-CTA10-195 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 195 L Liên hệ
BT50-CTA10-255 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 255 L Liên hệ
BT50-CTA10-315 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA10 φD 5.8~20mm x 315 L Liên hệ
BT50-CTA20-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 105 L Liên hệ
BT50-CTA20-135 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 135 L Liên hệ
BT50-CTA20-165 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 165 L Liên hệ
BT50-CTA20-195 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 195 L Liên hệ
BT50-CTA20-255 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 255 L Liên hệ
BT50-CTA20-315 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA20 φD 5.8~20mm x 315 L Liên hệ
BT50-CTA25-75 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 75 L Liên hệ
BT50-CTA25-105 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 105 L Liên hệ
BT50-CTA25-135 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 135 L Liên hệ
BT50-CTA25-165 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 165 L Liên hệ
BT50-CTA25-195 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 195 L Liên hệ
BT50-CTA25-255 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 255 L Liên hệ
BT50-CTA25-315 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA25 φD 5.8~25mm x 315 L Liên hệ
BT50-CTA32-90 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA32 φD 24.8~32mm x 90 L Liên hệ
BT50-CTA32-120 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA32 φD 24.8~32mm x 120 L Liên hệ
BT50-CTA32-150 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA32 φD 24.8~32mm x 150 L Liên hệ
BT50-CTA32-180 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA32 φD 24.8~32mm x 180 L Liên hệ
BT50-CTA40-90 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA40 φD 31.8~42mm x 90 L Liên hệ
BT50-CTA40-120 Bầu Kẹp Collet BT50-CTA40 φD 31.8~42mm x 120 L Liên hệ
DN40AD-CTA20-75 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTA25 φD 5.8~20mm x 75 L Liên hệ
DN40AD-CTA20-135 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTA25 φD 5.8~20mm x 135 L Liên hệ
DN40AD-CTA25-75 Bầu Kẹp Collet DN40AD-CTA25 φD 5.8~25mm x 75 L Liên hệ
DN50AD-CTA20-105 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTA20 φD 5.8~20mm x 105 L Liên hệ
DN50AD-CTA20-165 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTA20 φD 5.8~20mm x 165 L Liên hệ
DN50AD-CTA25-105 Bầu Kẹp Collet DN50AD-CTA25 φD 5.8~25mm x 105 L Liên hệ
CT40-CTA20-75 Bầu Kẹp Collet CT40-CTA20 φD .23 ~ .79mm x 2.95 L Liên hệ
CT40-CTA20-135 Bầu Kẹp Collet CT40-CTA20 φD .23 ~ .79mm x 5.31 L Liên hệ
CT40-CTA25-75 Bầu Kẹp Collet CT40-CTA25 φD .23 ~ .98mm x 2.95 L Liên hệ
CT50-CTA20-105 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA20 φD .23 ~ .79mm x 4.13 L Liên hệ
CT50-CTA20-165 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA20 φD .23 ~ .79mm x 6.5 L Liên hệ
CT50-CTA25-105 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA25 φD .23 ~ .98mm x 4.13 L Liên hệ
CT50-ST20T-CTA10 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA20 φD 2.4~10mm x 35 L Liên hệ
CT50-ST25T-CTA10 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA25 φD 2.4~10mm x 35 L Liên hệ
CT50-ST25T-CTA20 Bầu Kẹp Collet CT50-CTA25 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
ST32T-CTA10-30 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA10 φD 2.4~10mm x 30 L Liên hệ
ST32T-CTA10-60 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA10 φD 2.4~10mm x 60 L Liên hệ
ST32T-CTA10-90 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA10 φD 2.4~10mm x 90 L Liên hệ
ST32T-CTA10-120 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA10 φD 2.4~10mm x 120 L Liên hệ
ST32T-CTA20-60 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA20 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
ST32T-CTA20-90 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA20 φD 5.8~20mm x 90 L Liên hệ
ST32T-CTA20-120 Bầu Kẹp Collet ST32T-CTA20 φD 5.8~20mm x 120 L Liên hệ
ST42T-CTA25-90 Bầu Kẹp Collet ST42T-CTA25 φD 5.8~25mm x 90 L Liên hệ
ST42T-CTA25-120 Bầu Kẹp Collet ST42T-CTA25 φD 5.8~25mm x 120 L Liên hệ
S 32-CTA10 Bầu Kẹp Collet S32-CTA10 φD 2.4~10mm x 30 L Liên hệ
S 32-CTA20 Bầu Kẹp Collet S32-CTA20 φD 5.8~20mm x 60 L Liên hệ
S 42-CTA10 Bầu Kẹp Collet S42-CTA10 φD 2.4~10mm x 30 L Liên hệ
S 42-CTA20 Bầu Kẹp Collet S42-CTA20 φD 5.8~20mm x 35 L Liên hệ
S 42 -CTA25 Bầu Kẹp Collet S42-CTA25 φD 5.8~25mm x 80 L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình
(Fig.)
φD L φC L1 φC1 G Weigh
BT30-CTA10-45 1 2.4~10 45 36 23 - - 0.5
BT30-CTA10-75 75 53 0.7
BT30-CTA10-105 105 83 0.9
BT30-CTA20-60 5.8~20 60 50 38 0.6
BT30-CTA20-90 90 68 0.9
BT40-CTA10-60 1 5.8~20 60 36 33 - - 1.1
BT40-CTA10-90 90 63 1.3
BT40-CTA10-120 120 93 1.5
BT40-CTA10-150 150 123 1.7
BT40-CTA10-180 180 153 1.9
BT40-CTA10-210 2 210 155 28 44 2.1
BT40-CTA20-60 1 5.8~20 60 50 33 - - 1.1
BT40-CTA20-90 90 63 1.4
BT40-CTA20-120 120 93 1.7
BT40-CTA20-150 150 123 2.1
BT40-CTA20-180 180 153 2.5
BT40-CTA20-210 210 183 2.9
BT40-CTA25-75 5.8~20 75 62 48 1.2
BT40-CTA25-105 105 78 1.6
BT40-CTA25-135 135 108 2
BT40-CTA32-105 5.8~25 105 74 78 1.8
BT50-CTA10-105 1 5.8~20 105 36 67 - - 3.8
BT50-CTA10-135 135 97 3.9
BT50-CTA10-165 165 127 4
BT50-CTA10-195 195 157 4.2
BT50-CTA10-255 2 255 155 62 55 4.9
BT50-CTA10-315 315 122 5.8
BT50-CTA20-105 1 5.8~20 105 50 67 - - 4
BT50-CTA20-135 135 97 4.4
BT50-CTA20-165 165 127 4.8
BT50-CTA20-195 195 157 5.2
BT50-CTA20-255 2 255 180 37 65 6.3
BT50-CTA20-315 315 97 7.7
BT50-CTA25-75 1 5.8~25 75 62 37 - - 3.6
BT50-CTA25-105 105 67 4.2
BT50-CTA25-135 135 97 4.8
BT50-CTA25-165 165 127 5.4
BT50-CTA25-195 195 157 6
BT50-CTA25-255 255 217 7.2
BT50-CTA25-315 2 315 225 52 70 8.7
BT50-CTA32-90 1 24.8~32 90 74 52   - 4
BT50-CTA32-120 120 82 4.7
BT50-CTA32-150 150 112 5.4
BT50-CTA32-180 180 142 6.1
BT50-CTA40-90 31.8~42 90 90 52 4
BT50-CTA40-120 120 82 5
DN40AD-CTA20-75 1 5.8~20 75 50 56   - 1.1
DN40AD-CTA20-135 135 116   1.9
DN40AD-CTA25-75 5.8~25 75 62 56   1.7
DN50AD-CTA20-105 2 5.8~20 105 50 70   - 2.3
DN50AD-CTA20-165 165 130   3
DN50AD-CTA25-105 5.8~25 105 62 70   2.9
CT40-CTA20-75 1 .23 ~ .79 2.95 1.97 2.2   - 2.65
CT40-CTA20-135 5.31 4.57   3.75
CT40-CTA25-75 .23 ~ .98 2.95 2.44 2.2   3.09
CT50-CTA20-105 1 .23 ~ .79 4.13 1.97 2.68   7.94
CT50-CTA20-165 6.5 5.12   9.7
CT50-CTA25-105 .23 ~ .98 4.13 2.44 2.68   8.6
CT50-ST20T-CTA10 3 2.4~10 35 36 110 20 - -
CT50-ST25T-CTA10 3 2.4~10 35 36 110 25
CT50-ST25T-CTA20 5.8~20 60 50  
ST32T-CTA10-30 3 2.4~10 30 36 100 32 - -
ST32T-CTA10-60 60  
ST32T-CTA10-90 90  
ST32T-CTA10-120 120  
ST32T-CTA20-60 5.8~20 60 50  
ST32T-CTA20-90 90  
ST32T-CTA20-120 120  
ST42T-CTA25-90 3 5.8~25 90 62 110 42 - -
ST42T-CTA25-120 120  
S 32-CTA10 4 2.4~10 30 36 70 32
S 32-CTA20 5.8~20 60 50  
S 42-CTA10 4 2.4~10 30 36 80 42
S 42-CTA20 5.8~20 35 50  
S 42 -CTA25 5.8~25 80 62  

 

 

 

 

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM