Bầu Kẹp Chuyển Góc Mũi Khoan, Mũi Taro MST-Corp

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
A63-HFD7-183 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFD7 φD 1~7 x 183L Liên hệ
A63-HFD7-243 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFD7 φD 1~7 x 243L Liên hệ
A63-HFD12 -123 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFA12 φD 2.5~13 x 123L Liên hệ
A63-HFD12-183 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFA12 φD 2.5~13 x 183L Liên hệ
A63-HFD12-243 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFA12 φD 2.5~13 x 243L Liên hệ
A63-HFA20 -198 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFA20 φD 5.8~20 x 198L Liên hệ
A63-HFA20 -258 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan A63-HFA20 φD 5.8~20 x 258L Liên hệ
A63-HFT 4 -183 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT4 φD M2~M8 x 183L Liên hệ
A63-HFT 4-243 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT4 φD M2~M8 x 243L Liên hệ
A63-HFT 6 -123 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT6 φD M3~M12 x 123L Liên hệ
A63-HFT 6 -183 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT6 φD M3~M12 x 183L Liên hệ
A63-HFT 6 -243 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT6 φD M3~M12 x 243L Liên hệ
A63-HFT12 -198 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT12 φD M3~M16 x 198L Liên hệ
A63-HFT12 -258 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro A63-HFT12 φD M3~M16 x 258L Liên hệ
DN40A-HFD7-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFD7 φD 1~7 x 135L Liên hệ
DN40A-HFD7-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFD7 φD 1~7 x 195L Liên hệ
DN40A-HFD12-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFD12 φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
DN40A-HFD12-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFD12 φD 2.5~13 x 195L Liên hệ
DN40A-HFA20-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFA20 φD 5.8~20 x 150L Liên hệ
DN40A-HFA20-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN40A-HFA20 φD 5.8~20 x 210L Liên hệ
DN40A-HFT4-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT4 φD M2~M8 x 135L Liên hệ
DN40A-HFT4-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT4 φD M2~M8 x 195L Liên hệ
DN40A-HFT 6-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT6 φD M3~M12 x 135L Liên hệ
DN40A-HFT 6-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT6 φD M3~M12 x 195L Liên hệ
DN40A-HFT12-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT12 φD M3~M16 x 150L Liên hệ
DN40A-HFT12-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN40A-HFT12 φD M3~M16 x 210L Liên hệ
DN50A-HFD7-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFD7 φD 1~7 x 195L Liên hệ
DN50A-HFD7-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFD7 φD 1~7 x 255L Liên hệ
DN50A-HFD12-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFD12 φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
DN50A-HFD12-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFD12 φD 2.5~13 x 195L Liên hệ
DN50A-HFD12-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFD12 φD 2.5~13 x 255L Liên hệ
DN50A-HFA20-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFA20 φD 5.8~20 x 150L Liên hệ
DN50A-HFA20-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFA20 φD 5.8~20 x 210L Liên hệ
DN50A-HFA20-270 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan DN50A-HFA20 φD 5.8~20 x 270L Liên hệ
DN50A-HFT 4-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT4 φD M2~M8 x 195L Liên hệ
DN50A-HFT 4-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT4 φD M2~M8 x 255L Liên hệ
DN50A-HFT 6-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT6 φD M3~M12 x 135L Liên hệ
DN50A-HFT 6-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT6 φD M3~M12 x 195L Liên hệ
DN50A-HFT 6-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT6 φD M3~M12 x 255L Liên hệ
DN50A-HFT12-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT12 φD M3~M16 x 150L Liên hệ
DN50A-HFT12-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT12 φD M3~M16 x 210L Liên hệ
DN50A-HFT12-270 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro DN50A-HFT12 φD M3~M16 x 270L Liên hệ
CT40-HDF7-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFD7 φD 0.4" ~.28" x 135L Liên hệ
CT40-HDF7-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFD7 φD 0.4" ~.28" x 195L Liên hệ
CT40-HFD12-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFDF12 φD 2.5~13 x 135L Liên hệ
CT40-HFD12-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFDF12 φD 2.5~13 x 195L Liên hệ
CT40-HFA20-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFA20 φD .23" ~.79" x 150L Liên hệ
CT40-HFA20-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFA20 φD .23" ~.79" x 210L Liên hệ
CT40-HFT 4-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT40-HFT4 φD M2~M8 x 135L Liên hệ
CT40-HFT 4-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT40-HFT4 φD M2~M8 x 195L Liên hệ
CT40-HFT 6-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT40-HFT6 φD M3~M12 x 135L Liên hệ
CT40-HFT 6-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT40-HFT6 φD M3~M12 x 195L Liên hệ
CT40-HFT12-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFT12 φD #4" ~5/8" x 150L Liên hệ
CT40-HFT12-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT40-HFT12 φD #4" ~5/8" x 210L Liên hệ
CT50-HDF7-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFDF7 φD 0.4" ~.28" x 195L Liên hệ
CT50-HDF7-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFDF7 φD 0.4" ~.28" x 255L Liên hệ
CT50-HFD12-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFDF12 φD .1" ~.51" x 135L Liên hệ
CT50-HFD12-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFDF12 φD .1" ~.51" x 195L Liên hệ
CT50-HFD12-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFDF12 φD .1" ~.51" x 255L Liên hệ
CT50-HFA20-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFA20 φD .23" ~.79" x 150L Liên hệ
CT50-HFA20-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFA20 φD .23" ~.79" x 210L Liên hệ
CT50-HFA20-270 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFA20 φD .23" ~.79" x 270L Liên hệ
CT50-HFT 4-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT50-HFT4 φD M2~M8 x 195L Liên hệ
CT50-HFT 4-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT50-HFT4 φD M2~M8 x 255L Liên hệ
CT50-HFT 6-135 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT50-HFT6 φD M3~M12 x 135L Liên hệ
CT50-HFT 6-195 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT50-HFT6 φD M3~M12 x 195L Liên hệ
CT50-HFT 6-255 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Taro CT50-HFT6 φD M3~M12 x 255L Liên hệ
CT50--HFT12-150 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFT12 φD #4" ~5/8" x 150L Liên hệ
CT50--HFT12-210 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFT12 φD #4" ~5/8" x 210L Liên hệ
CT50--HFT12-270 Bầu Kép Chuyển Góc Mũi Khoan CT50-HFT12 φD #4" ~5/8" x 270L Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình Boring dia
φD
L M Kg
A63-HFD7-183 1 1~7 183 130 3.5
A63-HFD7-243 243 190 3.9
A63-HFD12 -123 2 2.5~13 123 70 3.3
A63-HFD12-183 183 130 4.7
A63-HFD12-243 243 190 6
A63-HFA20 -198 4 5.8~20 198 137 5.4
A63-HFA20 -258 258 197 6.5
A63-HFT 4 -183 5 M2~M8 183 130 3.5
A63-HFT 4-243 243 190 3.9
A63-HFT 6 -123 6 M3~M12 123 70 3.3
A63-HFT 6 -183 183 130 4.7
A63-HFT 6 -243 243 190 6
A63-HFT12 -198 7 M3~M16 198 137 5.4
A63-HFT12 -258 258 197 6.5
DN40A-HFD7-135 1 1~7 135 70 3.1
DN40A-HFD7-195 195 130 3.4
DN40A-HFD12-135 2 2.5~13 135 70 3.7
DN40A-HFD12-195 195 130 5
DN40A-HFA20-150 4 5.8~20 150 77 4.7
DN40A-HFA20-210 210 137 5.8
DN40A-HFT4-135 5 M2~M8 135 70 3.1
DN40A-HFT4-195 195 130 3.4
DN40A-HFT 6-135 6 M3~M12 135 70 3.7
DN40A-HFT 6-195 195 130 5
DN40A-HFT12-150 7 M3~M16 150 77 4.7
DN40A-HFT12-210 210 137 5.8
DN50A-HFD7-195 1 1~7 195 130 5.9
DN50A-HFD7-255 255 190 6.3
DN50A-HFD12-135 2 2.5~13 135 70 5.8
DN50A-HFD12-195 195 130 7.1
DN50A-HFD12-255 255 190 8.4
DN50A-HFA20-150 4 5.8~20 150 77 6.6
DN50A-HFA20-210 210 137 7.8
DN50A-HFA20-270 270 197 8.9
DN50A-HFT 4-195 5 M2~M8 195 130 5.9
DN50A-HFT 4-255 255 190 6.3
DN50A-HFT 6-135 6 M3~M12 135 70 5.8
DN50A-HFT 6-195 195 130 7.1
DN50A-HFT 6-255 255 190 8.4
DN50A-HFT12-150 7 M3~M16 150 77 6.6
DN50A-HFT12-210 210 137 7.8
DN50A-HFT12-270 270 197 8.9
CT40-HDF7-135 1 0.4" ~.28" 135 2.75" 6.8
CT40-HDF7-195 195 5.11" 7.5
CT40-HFD12-135 2 2.5~13 135 2.75" 8.2
CT40-HFD12-195 195 5.11" 11
CT40-HFA20-150 4 .23" ~.79" 150 3.03" 10.4
CT40-HFA20-210 210 5.39" 12.9
CT40-HFT 4-135 5 M2~M8 135 2.75" 6.8
CT40-HFT 4-195 195 5.11" 7.5
CT40-HFT 6-135 6 M3~M12 135 2.75" 8.2
CT40-HFT 6-195 195 5.11" 11
CT40-HFT12-150 7 #4" ~5/8" 150 3.03" 10.4
CT40-HFT12-210 210 5.39" 12.9
CT50-HDF7-195 1 0.4" ~.28" 195 5.11" 13
CT50-HDF7-255 255 7.47" 13.8
CT50-HFD12-135 2 .1" ~.51" 135 2.75" 12.8
CT50-HFD12-195 195 5.11" 15.6
CT50-HFD12-255 255 7.47" 18.5
CT50-HFA20-150 4 .23" ~.79" 150 3.03" 14.7
CT50-HFA20-210 210 5.39" 17.3
CT50-HFA20-270 270 7.76" 19.8
CT50-HFT 4-195 5 M2~M8 195 5.11" 13
CT50-HFT 4-255 255 7.47" 13.8
CT50-HFT 6-135 6 M3~M12 135 2.75" 12.8
CT50-HFT 6-195 195 5.39" 15.6
CT50-HFT 6-255 255 7.47" 18.5
CT50--HFT12-150 7 #4" ~5/8" 150 3.03" 14.7
CT50--HFT12-210 210 5.39" 17.3
CT50--HFT12-270 270 7.76" 19.8

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp..

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM