Dao Phay Phẳng 2 Me Union Tool Model C-CES2000 φD 0.1-1mm

891.000₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
C-CES2001-0015 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.1x 0.15 x 45 L 891.000₫
C-CES2001-0020 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.1x 0.2 x 45 L 891.000₫
C-CES2001-0030 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.1x 0.3 x 45 L 891.000₫
C-CES2002-0030 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.3 x 45 L 534.600₫
C-CES2002 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.4 x 38 L 534.600₫
C-CES2002-0040 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.4 x 45 L 534.600₫
C-CES2002-0050 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.5 x 45 L 534.600₫
C-CES2002-0060 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.6 x 45 L 534.600₫
C-CES2002-0080 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.2 x 0.8 x 45 L 905.300₫
C-CES2003-0045 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 0.45 x 45 L 465.300₫
C-CES2003 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 0.6 x 38 L 465.300₫
C-CES2003-0060 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 0.6 x 45 L 465.300₫
C-CES2003-0075 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 0.75 x 45 L 465.300₫
C-CES2003-0090 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 0.9 x 45 L 465.300₫
C-CES2003-0120 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.3 x 1.2 x 45 L 699.600₫
C-CES2004-0060 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 0.6 x 45 L 521.400₫
C-CES2004 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 0.8 x 38 L 521.400₫
C-CES2004-0080 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 0.8 x 45 L 521.400₫
C-CES2004-0100 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 1 x 45 L 521.400₫
C-CES2004-0120 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 1.2 x 45 L 521.400₫
C-CES2004-0160 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.4 x 1.6 x 45 L 699.600₫
C-CES2005-0075 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 0.75 x 45 L 260.700₫
C-CES2005 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 0.8 x 38 L 260.700₫
C-CES2005-0100 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 1 x 45 L 260.700₫
C-CES2005-0125 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 1.25 x 45 L 260.700₫
C-CES2005-0150 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 1.5 x 45 L 260.700₫
C-CES2005-0200 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.5 x 2 x 45 L 438.900₫
C-CES2006-0090 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 0.9 x 45 L 397.100₫
C-CES2006 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 1 x 38 L 397.100₫
C-CES2006-0120 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 1.2 x 45 L 397.100₫
C-CES2006-0150 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 1.5 x 45 L 397.100₫
C-CES2006-0180 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 1.8 x 45 L 397.100₫
C-CES2006-0240 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.6 x 2.4 x 45 L 397.100₫
C-CES2007 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.7 x 1 x 38 L 438.900₫
C-CES2007-0140 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.7 x 1.4 x 45 L 438.900₫
C-CES2007-0175 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.7 x 1.75 x 45 L 438.900₫
C-CES2007-0210 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.7 x 2.1 x 45 L 438.900₫
C-CES2007-0280 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.7 x 2.8 x 45 L 438.900₫
C-CES2008 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 1.2 x 38 L 260.700₫
C-CES2008-0120 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 1.2 x 45 L 260.700₫
C-CES2008-0160 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 1.6 x 45 L 260.700₫
C-CES2008-0200 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 2 x 45 L 260.700₫
C-CES2008-0240 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 2.4 x 45 L 260.700₫
C-CES2008-0320 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.8 x 3.2 x 45 L 438.900₫
C-CES2009 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.9 x 1.2 x 38 L 438.900₫
C-CES2009-0180 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.9 x 1.8 x 45 L 438.900₫
C-CES2009-0225 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.9 x 2.25 x 45 L 438.900₫
C-CES2009-0270 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.9 x 2.7 x 45 L 438.900₫
C-CES2009-0360 Dao Phay Phẳng 2 Me D0.9 x 3.6 x 45 L 438.900₫
C-CES2010-0150 Dao Phay Phẳng 2 Me D1 x 1.5 x 45 L 233.200₫
C-CES2010-0200 Dao Phay Phẳng 2 Me D1 x 2 x 45 L 233.200₫
C-CES2010 Dao Phay Phẳng 2 Me D1 x 2.5 x 45 L 233.200₫
C-CES2010-0300 Dao Phay Phẳng 2 Me D1 x 3 x 45 L 233.200₫
C-CES2010-0400 Dao Phay Phẳng 2 Me D1 x 4 x 45 L 397.100₫

Tổng tiền:

Dao Phay Phẳng 2 Me Union Tool Model C-CES2000

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: C-CES2000

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: D 0.1 ~ 20

Số lưỡi cắt: 2 me

Góc xoắn: 30°

Lớp phủ: UT COAT

Độ cứng vật liệu gia công được : < 55HRC.

Thích hợp gia công chi tiết,  khuôn mẫu trước nhiệt với độ cứng < 55HRC.

Model Đường Kính Dao
(Outside Diameter)
φD
Chiều Dài Lưỡi Cắt
(Length of Cut)
Góc Côn Cổ Dao
(Shank Taper Angle)
 Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length)
 L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
C-CES2001-0015 0.1  0.15   16°   45   4 
C-CES2001-0020  0.2   45   4 
C-CES2001-0030  0.3   45   4 
C-CES2002-0030  0.2    0.3   16°   45   4 
C-CES2002  0.4   38   3 
C-CES2002-0040  0.4   45   4 
C-CES2002-0050  0.5   45   4 
C-CES2002-0060  0.6   45   4 
C-CES2002-0080  0.8   45   4 
C-CES2003-0045  0.3   0.45   16°   45   4 
C-CES2003  0.6   38   3 
C-CES2003-0060  0.6   45   4 
C-CES2003-0075  0.75   45   4 
C-CES2003-0090  0.9   45   4 
C-CES2003-0120  1.2   45   4 
C-CES2004-0060  0.4   0.6   16°   45   4 
C-CES2004  0.8   38   3 
C-CES2004-0080  0.8   45   4 
C-CES2004-0100  1   45   4 
C-CES2004-0120  1.2   45   4 
C-CES2004-0160  1.6   45   4 
C-CES2005-0075  0.5   0.75   16°   45   4 
C-CES2005  0.8   38   3 
C-CES2005-0100  1   45   4 
C-CES2005-0125  1.25   45   4 
C-CES2005-0150  1.5   45   4 
C-CES2005-0200  2   45   4 
C-CES2006-0090  0.6   0.9   16°   45   4 
C-CES2006  1   38   3 
C-CES2006-0120  1.2   45   4 
C-CES2006-0150  1.5   45   4 
C-CES2006-0180  1.8   45   4 
C-CES2006-0240  2.4   45   4 
C-CES2007  0.7   1   16°   38   3 
C-CES2007-0140  1.4   45   4 
C-CES2007-0175  1.75   45   4 
C-CES2007-0210  2.1   45   4 
C-CES2007-0280  2.8   45   4 
C-CES2008  0.8   1.2   16°   38   3 
C-CES2008-0120  1.2   45   4 
C-CES2008-0160  1.6   45   4 
C-CES2008-0200  2   45   4 
C-CES2008-0240  2.4   45   4 
C-CES2008-0320  3.2   45   4 
C-CES2009  0.9   1.2   16°   38   3 
C-CES2009-0180  1.8   45   4 
C-CES2009-0225  2.25   45   4 
C-CES2009-0270  2.7   45   4 
C-CES2009-0360  3.6   45   4 
C-CES2010-0150  1    1.5   16°   45   4 
C-CES2010-0200  2   45   4 
C-CES2010  2.5   45   4 
C-CES2010-0300  3   45   4 
C-CES2010-0400  4   45   4 

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng :C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM