Dao Phay Cầu Cổ Dài Union Tool CSELB R 0.4- 0.6mm

481.800₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
CSELB2008-020 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x2x45L 481.800₫
CSELB2008-020-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x2x50L 728.200₫
CSELB2008-030 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x3x45L 508.200₫
CSELB2008-030-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x3x50L 768.900₫
CSELB2008-040 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x4x45L 508.200₫
CSELB2008-040-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x4x50L 768.900₫
CSELB2008-050 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x5x45L 508.200₫
CSELB2008-060 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x6x45L 508.200₫
CSELB2008-060-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x6x50L 768.900₫
CSELB2008-070 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x7x45L 508.200₫
CSELB2008-080 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x8x45L 508.200₫
CSELB2008-080-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x8x50L 768.900₫
CSELB2008-090 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x9x45L 676.500₫
CSELB2008-100 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x10x50 L 676.500₫
CSELB2008-100-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x10x50L 976.800₫
CSELB2008-120 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.4x12x45L 833.800₫
CSELB2009-020 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x2x45L 481.800₫
CSELB2009-040 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x4x45L 508.200₫
CSELB2009-060 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x6x45L 508.200₫
CSELB2009-080 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x8x45L 508.200₫
CSELB2009-100 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x10x45L 676.500₫
CSELB2009-120 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x12x45L 833.800₫
CSELB2009-140 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x14x50L 966.900₫
CSELB2009-160 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x16x50L 1.140.700₫
CSELB2009-180 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.45x18x55L 1.140.700₫
CSELB2010-020 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x2x45L 403.700₫
CSELB2010-025 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x2.5x45L 403.700₫
CSELB2010-030 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x3x45L 403.700₫
CSELB2010-030-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x3x50L 639.100₫
CSELB2010-040 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x4x45L 455.400₫
CSELB2010-040-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x4x50L 702.900₫
CSELB2010-050 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x5x45L 455.400₫
CSELB2010-050-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x5x50L 702.900₫
CSELB2010-060 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x6x45L 495.000₫
CSELB2010-060-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x6x50L 742.500₫
CSELB2010-070 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x7x45L 495.000₫
CSELB2010-070-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x7x50L 742.500₫
CSELB2010-080 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x8x45L 495.000₫
CSELB2010-080-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x8x50L 742.500₫
CSELB2010-090 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x9x45L 495.000₫
CSELB2010-100 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x10x45L 495.000₫
CSELB2010-100-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x10x50L 742.500₫
CSELB2010-120 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x12x45L 495.000₫
CSELB2010-120-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x12x50L 742.500₫
CSELB2010-140 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x14x50L 573.100₫
CSELB2010-140-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x14x60L 807.400₫
CSELB2010-160 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x16x50L 676.500₫
CSELB2010-160-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x16x60L 976.800₫
CSELB2010-180 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x18x55L 676.500₫
CSELB2010-200 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x20x55L 819.500₫
CSELB2010-200-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x20x70L 1.160.500₫
CSELB2010-220-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.5x22x70L 1.211.100₫
CSELB2012-025 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x2.5x45L 612.700₫
CSELB2012-040 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x4x45L 612.700₫
CSELB2012-060 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x6x45L 664.400₫
CSELB2012-060-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x6x50L 944.900₫
CSELB2012-080 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x8x45L 664.400₫
CSELB2012-080-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x8x50L 944.900₫
CSELB2012-100 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x10x45L 664.400₫
CSELB2012-100-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x10x50L 944.900₫
CSELB2012-120 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x12x45L 664.400₫
CSELB2012-120-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x12x50L 944.900₫
CSELB2012-140 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x14x50L 716.100₫
CSELB2012-160 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x16x50L 782.100₫
CSELB2012-160-6 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x16x60L 1.075.800₫
CSELB2012-180 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x18x55L 845.900₫
CSELB2012-200 Dao Phay Cầu Cổ Dài R0.6x20x60L 845.900₫

Tổng tiền:

Dao Phay Cầu Cổ Dài Union Tool CSELB

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: CSELB

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: R 0.4 ~ R0.6mm

Số lưỡi cắt: 2 me

Lớp phủ: UT COAT

Độ cứng vật liệu gia công được : < 55HRC.

Thích hợp gia công chi tiết,  khuôn mẫu trước nhiệt với độ cứng < 55HRC. - Gia công đồng điện cực

Model Number Bán Kính Dao
(Radius of Ball Nose)
R
Chiều dài lưỡi cắt
(Length of Cut)
Chiều dài cắt
(Length of Cut )
Đường Kính Cổ Dao
(Neck Diameter)
φd1
Góc Côn Cổ Dao
(Shank Taper Angle)
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length)
L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng
Effective Length by Inclined Angles
30′ 1°30′
CSELB2008-020 R0.4 2 0.64 0.79 11° 45 4 2.15 2.24 2.34 2.45 2.72
CSELB2008-020-6 2 50 6 2.15 2.24 2.34 2.45 2.72
CSELB2008-030 3 45 4 3.20 3.34 3.50 3.67 4.09
CSELB2008-030-6 3 50 6 3.20 3.34 3.50 3.67 4.09
CSELB2008-040 4 45 4 4.25 4.44 4.65 4.89 5.45
CSELB2008-040-6 4 50 6 4.25 4.44 4.65 4.89 5.45
CSELB2008-050 5 45 4 5.29 5.54 5.81 6.11 6.82
CSELB2008-060 6 45 4 6.34 6.64 6.97 7.33 8.19
CSELB2008-060-6 6 50 6 6.34 6.64 6.97 7.33 8.19
CSELB2008-070 7 45 4 7.39 7.74 8.12 8.55 9.56
CSELB2008-080 8 45 4 8.44 8.84 9.28 9.77 10.93
CSELB2008-080-6 8 50 6 8.44 8.84 9.28 9.77 10.93
CSELB2008-090 9 45 4 9.48 9.93 10.43 10.99 12.30
CSELB2008-100 10 50 4 10.53 11.03 11.59 12.21 13.67
CSELB2008-100-6 10 50 6 10.53 11.03 11.59 12.21 13.67
CSELB2008-120 12 45 4 12.62 13.23 13.90 14.64 16.41
CSELB2009-020 R0.45 2 0.72 0.89 11° 45 4 2.15 2.24 2.34 2.44 2.70
CSELB2009-040 4 45 4 4.25 4.44 4.65 4.88 5.44
CSELB2009-060 6 45 4 6.34 6.63 6.96 7.32 8.17
CSELB2009-080 8 45 4 8.43 8.83 9.27 9.76 10.91
CSELB2009-100 10 45 4 10.53 11.03 11.58 12.19 13.65
CSELB2009-120 12 45 4 12.62 13.23 13.89 14.63 16.39
CSELB2009-140 14 50 4 14.72 15.42 16.20 17.07 19.13
CSELB2009-160 16 50 4 16.81 17.62 18.51 19.51 21.87
CSELB2009-180 18 55 4 18.90 19.82 20.83 21.95 24.60
CSELB2010-020 R0.5 2 0.8 0.98 11° 45 4 2.17 2.25 2.35 2.45 2.70
CSELB2010-025 2.5 45 4 2.69 2.80 2.92 3.06 3.39
CSELB2010-030 3 45 4 3.21 3.35 3.50 3.67 4.07
CSELB2010-030-6 3 50 6 3.21 3.35 3.50 3.67 4.07
CSELB2010-040 4 45 4 4.26 4.45 4.66 4.89 5.44
CSELB2010-040-6 4 50 6 4.26 4.45 4.66 4.89 5.44
CSELB2010-050 5 45 4 5.31 5.55 5.81 6.11 6.81
CSELB2010-050-6 5 50 6 5.31 5.55 5.81 6.11 6.81
CSELB2010-060 6 45 4 6.35 6.65 6.97 7.33 8.18
CSELB2010-060-6 6 50 6 6.35 6.65 6.97 7.33 8.18
CSELB2010-070 7 45 4 7.40 7.74 8.12 8.55 9.55
CSELB2010-070-6 7 50 6 7.40 7.74 8.12 8.55 9.55
CSELB2010-080 8 45 4 8.45 8.84 9.28 9.76 10.92
CSELB2010-080-6 8 50 6 8.45 8.84 9.28 9.76 10.92
CSELB2010-090 9 45 4 9.49 9.94 10.44 10.98 12.29
CSELB2010-100 10 45 4 10.54 11.04 11.59 12.20 13.65
CSELB2010-100-6 10 50 6 10.54 11.04 11.59 12.20 13.65
CSELB2010-120 12 45 4 12.64 13.24 13.90 14.64 16.39
CSELB2010-120-6 12 50 6 12.64 13.24 13.90 14.64 16.39
CSELB2010-140 14 50 4 14.73 15.43 16.21 17.08 19.13
CSELB2010-140-6 14 60 6 14.73 15.43 16.21 17.08 19.13
CSELB2010-160 16 50 4 16.82 17.63 18.53 19.52 21.87
CSELB2010-160-6 16 60 6 16.82 17.63 18.53 19.52 21.87
CSELB2010-180 18 55 4 18.92 19.83 20.84 21.95 24.61
CSELB2010-200 20 55 4 21.01 22.03 23.15 24.39 27.35
CSELB2010-200-6 20 70 6 21.01 22.03 23.15 24.39 27.35
CSELB2010-220-6 22 70 6 23.11 24.22 25.46 26.83 30.08
CSELB2012-025 R0.6 2.5 0.96 1.19 11° 45 4 2.58 2.68 2.80 2.92 3.22
CSELB2012-040 4 45 4 4.15 4.33 4.53 4.75 5.27
CSELB2012-060 6 45 4 6.25 6.53 6.84 7.19 8.01
CSELB2012-060-6 6 50 6 6.25 6.53 6.84 7.19 8.01
CSELB2012-080 8 45 4 8.34 8.73 9.15 9.63 10.75
CSELB2012-080-6 8 50 6 8.34 8.73 9.15 9.63 10.75
CSELB2012-100 10 45 4 10.44 10.92 11.46 12.06 13.49
CSELB2012-100-6 10 50 6 10.44 10.92 11.46 12.06 13.49
CSELB2012-120 12 45 4 12.53 13.12 13.78 14.50 16.23
CSELB2012-120-6 12 50 6 12.53 13.12 13.78 14.50 16.23
CSELB2012-140 14 50 4 14.62 15.32 16.09 16.94 18.96
CSELB2012-160 16 50 4 16.72 17.52 18.40 19.38 21.70
CSELB2012-160-6 16 60 6 16.72 17.52 18.40 19.38 21.70
CSELB2012-180 18 55 4 18.81 19.71 20.71 21.82 24.44
CSELB2012-200 20 60 4 20.91 21.91 23.02 24.25 27.18

 

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng :C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM