Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HFTNB

993.300₫
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Liên hệ hotline: 0934.666.395 để nhận giá tốt nhất
Thương hiệu: Union Tool
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
HFTNB3010-080-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x8 x60L 993.300₫
HFTNB3010-100-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x10 x60L 993.300₫
HFTNB3010-120-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x12 x60L 993.300₫
HFTNB3010-160-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x16 x60L 993.300₫
HFTNB3010-200-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x20 x60L 1.261.700₫
HFTNB3010-260-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x26 x70L 1.324.400₫
HFTNB3010-300-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x30 x70L 1.386.000₫
HFTNB3010-060-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x6 x60 L 993.300₫
HFTNB3010-080-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x8 x60 L 993.300₫
HFTNB3010-100-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x10 x60 L 993.300₫
HFTNB3010-120-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x12 x60 L 993.300₫
HFTNB3010-160-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x16 x60 L 993.300₫
HFTNB3010-200-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x20 x60 L 1.261.700₫
HFTNB3010-260-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x26 x70 L 1.324.400₫
HFTNB3010-300-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x30 x70 L 1.386.000₫
HFTNB3010-100-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x10 x 60L 993.300₫
HFTNB3010-120-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x12 x 60L 993.300₫
HFTNB3010-160-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x16 x 60L 993.300₫
HFTNB3010-200-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x20 x 60L 1.261.700₫
HFTNB3010-260-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.5x26 x 70L 1.324.400₫
HFTNB3015-100-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x10 x60L 1.040.600₫
HFTNB3015-160-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x16 x60L 1.136.300₫
HFTNB3015-200-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x20 x60L 1.136.300₫
HFTNB3015-300-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x30 x70L 1.229.800₫
HFTNB3015-100-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x10 x60 L 1.040.600₫
HFTNB3015-160-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x16 x60 L 1.136.300₫
HFTNB3015-200-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x20 x60 L 1.136.300₫
HFTNB3015-300-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x30 x70 L 1.229.800₫
HFTNB3015-100-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x10 x 60L 1.040.600₫
HFTNB3015-160-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x16 x 60L 1.136.300₫
HFTNB3015-200-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x20 x 60L 1.136.300₫
HFTNB3015-300-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R0.75x30 x 80L 1.229.800₫
HFTNB3020-120-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x12 x60L 1.039.500₫
HFTNB3020-160-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x16 x60L 1.064.800₫
HFTNB3020-200-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x20 x60L 1.136.300₫
HFTNB3020-220-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x22 x70L 1.136.300₫
HFTNB3020-260-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x26 x70L 1.261.700₫
HFTNB3020-300-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x30 x70L 1.386.000₫
HFTNB3020-320-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x32 x80L 1.386.000₫
HFTNB3020-360-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x36 x80L 1.450.900₫
HFTNB3020-400-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x40 x80L 1.639.000₫
HFTNB3020-120-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x12 x60 L 1.039.500₫
HFTNB3020-160-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x16 x60 L 1.064.800₫
HFTNB3020-200-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x20 x60 L 1.136.300₫
HFTNB3020-260-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x26 x70 L 1.261.700₫
HFTNB3020-300-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x30 x70 L 1.386.000₫
HFTNB3020-360-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x36 x80 L 1.386.000₫
HFTNB3020-400-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x40 x80 L 1.639.000₫
HFTNB3020-500-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x50 x100 L 1.828.200₫
HFTNB3020-160-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x16 x 60L 1.064.800₫
HFTNB3020-200-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x20 x 60L 1.136.300₫
HFTNB3020-260-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x26 x 70L 1.261.700₫
HFTNB3020-300-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x30 x 70L 1.386.000₫
HFTNB3020-400-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x40 x 80L 1.721.500₫
HFTNB3020-620-38 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x62 x 100 L 2.055.900₫
HFTNB3020-410-58 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1x 41 x80L 1.941.500₫
HFTNB3030-200-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x20 x60L 1.279.300₫
HFTNB3030-260-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x26 x70L 1.366.200₫
HFTNB3030-300-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x30 x70L 1.559.800₫
HFTNB3030-320-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x32 x80L 1.639.000₫
HFTNB3030-360-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x36 x80L 1.787.500₫
HFTNB3030-400-08 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x40 x80L 1.734.700₫
HFTNB3030-200-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x20 x60 L 1.279.300₫
HFTNB3030-300-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x30 x70 L 1.559.800₫
HFTNB3030-400-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x40 x80 L 1.734.700₫
HFTNB3030-500-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x50 x100 L 1.998.700₫
HFTNB3030-600-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x60 x100 L 2.170.300₫
HFTNB3030-400-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x40 x 80L 1.734.700₫
HFTNB3030-500-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x50 x 100L 1.941.500₫
HFTNB3030-650-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R1.5x65 x 100L 2.170.300₫
HFTNB3040-300-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R2x 30 x80L 1.523.500₫
HFTNB3040-400-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R2x 40 x80L 1.971.200₫
HFTNB3040-500-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R2x 50 x100L 2.170.300₫
HFTNB3040-600-18 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R2x 60 x100L 2.307.800₫
HFTNB3040-480-28 Dao Phay Cầu Cổ Côn 3 Me R2x 48 x 80L 1.971.200₫

Tổng tiền:

Dao Phay Cầu Cổ Côn Union Tool Model HFTNB

Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)

Mã sản phẩm: HFTNB

Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)

Kích thước: R0.5 ~ R2

Số lưỡi cắt: 3 me

Góc xoắn: 40°

Lớp phủ: HARD MAX

Độ cứng vật liệu gia công được: 65HRC.

Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 65HRC.

Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt, Phay rãnh sâu

 

Model Bán Kính Dao
(Radius of Ball Nose)
R
Góc Cổ Côn
(Neck Taper
Angle)
TN
Chiều dài cổ
(Neck
Length)
ℓ2
Chiều Dài Lưỡi Cắt
( Length
of Cut)
Góc Côn
(Shank Taper Angle )
Bta
Tổng Chiều Dài
(Overall Length) L
Đường Kính Cán
(Shank Diameter)
φd
Interference Angle Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng
Effective Length by Inclined Angles
30′ 1°30′
HFTNB3010-080-08 R0.5 0.4° 8 0.8 16° 60 6 8.82° 8.05 8.30 8.57 8.85 9.48
HFTNB3010-100-08 10 60 6 7.89° 10.07 10.38 10.71 11.07 11.87
HFTNB3010-120-08 12 60 6 7.13° 12.08 12.46 12.86 13.29 14.26
HFTNB3010-160-08 16 60 6 5.98° 16.10 16.61 17.16 17.74 19.03
HFTNB3010-200-08 20 60 6 5.15° 20.13 20.77 21.45 22.18 23.81
HFTNB3010-260-08 26 70 6 4.26° 26.17 27.00 27.89 28.85 30.97
HFTNB3010-300-08 30 70 6 3.82° 30.19 31.16 32.19 33.29 35.75
HFTNB3010-060-18 0.9° 6 60 6 10.11° 6.06 6.25 6.45 6.90
HFTNB3010-080-18 8 60 6 8.94° 8.07 8.33 8.60 9.21
HFTNB3010-100-18 10 60 6 8.01° 10.08 10.41 10.75 11.53
HFTNB3010-120-18 12 60 6 7.25° 12.10 12.49 12.91 13.84
HFTNB3010-160-18 16 60 6 6.10° 16.12 16.65 17.21 18.47
HFTNB3010-200-18 20 60 6 5.26° 20.15 20.81 21.52 23.09
HFTNB3010-260-18 26 70 6 4.36° 26.19 27.05 27.98 30.03
HFTNB3010-300-18 30 70 6 3.91° 30.21 31.21 32.28 34.66
HFTNB3010-100-28 1.4° 10 60 6 8.13° 10.10 10.43 11.18
HFTNB3010-120-28 12 60 6 7.38° 12.11 12.52 13.42
HFTNB3010-160-28 16 60 6 6.22° 16.14 16.68 17.90
HFTNB3010-200-28 20 60 6 5.37° 20.17 20.85 22.38
HFTNB3010-260-28 26 70 6 4.46° 26.21 27.10 29.09
HFTNB3015-100-08 R0.75 0.4° 10 1.2 16° 60 6 7.55° 10.11 10.41 10.74 11.09 11.87
HFTNB3015-160-08 16 60 6 5.64° 16.14 16.65 17.18 17.75 19.03
HFTNB3015-200-08 20 60 6 4.82° 20.17 20.80 21.48 22.20 23.81
HFTNB3015-300-08 30 70 6 3.54° 30.23 31.19 32.21 33.31 35.75
HFTNB3015-100-18 0.9° 10 60 6 7.66° 10.13 10.45 10.79 11.54
HFTNB3015-160-18 16 60 6 5.75° 16.17 16.69 17.24 18.48
HFTNB3015-200-18 20 60 6 4.93° 20.19 20.85 21.55 23.11
HFTNB3015-300-18 30 70 6 3.63° 30.26 31.25 32.31 34.67
HFTNB3015-100-28 1.4° 10 60 6 7.79° 10.15 10.48 11.21
HFTNB3015-160-28 16 60 6 5.87° 16.19 16.73 17.93
HFTNB3015-200-28 20 60 6 5.03° 20.22 20.90 22.41
HFTNB3015-300-28 30 80 6 3.72° 30.28 31.31 33.60
HFTNB3020-120-08 R1 0.4° 12 1.6 16° 60 6 6.40° 12.12 12.49 12.87 13.29 14.22
HFTNB3020-160-08 16 60 6 5.27° 16.15 16.64 17.17 17.73 18.99
HFTNB3020-200-08 20 60 6 4.47° 20.17 20.80 21.46 22.18 23.77
HFTNB3020-220-08 22 70 6 4.16° 22.18 22.87 23.61 24.40 26.16
HFTNB3020-260-08 26 70 6 3.65° 26.21 27.03 27.90 28.84 30.93
HFTNB3020-300-08 30 70 6 3.25° 30.23 31.18 32.20 33.29 35.71
HFTNB3020-320-08 32 80 6 3.08° 32.25 33.26 34.35 35.51 38.09
HFTNB3020-360-08 36 80 6 2.79° 36.26 37.40 38.63 39.94 -
HFTNB3020-400-08 40 80 6 2.55° 40.30 41.57 42.94 44.40 -
HFTNB3020-120-18 0.9° 12 60 6 6.52° 12.15 12.52 12.93 13.83
HFTNB3020-160-18 16 60 6 5.38° 16.17 16.68 17.23 18.46
HFTNB3020-200-18 20 60 6 4.57° 20.20 20.85 21.54 23.08
HFTNB3020-260-18 26 70 6 3.74° 26.24 27.09 28.00 30.02
HFTNB3020-300-18 30 70 6 3.33° 30.26 31.25 32.30 34.65
HFTNB3020-360-18 36 80 6 2.86° 36.30 37.49 38.76 -
HFTNB3020-400-18 40 80 6 2.62° 40.33 41.65 43.06 -
HFTNB3020-500-18 50 100 6 2.16° 50.39 52.05 53.83 -
HFTNB3020-160-28 1.4° 16 60 6 5.49° 16.20 16.73 17.92
HFTNB3020-200-28 20 60 6 4.68° 20.23 20.90 22.40
HFTNB3020-260-28 26 70 6 3.83° 26.27 27.15 29.11
HFTNB3020-300-28 30 70 6 3.41° 30.30 31.32 33.59
HFTNB3020-400-28 40 80 6 2.69° 40.36 41.73 -
HFTNB3020-620-38 1.9° 62 100 6 - -
HFTNB3020-410-58 2.9° 41 80 6 -
HFTNB3030-200-08 R1.5 0.4° 20 2.4 16° 60 6 3.67° 20.23 20.84 21.49 22.19 23.75
HFTNB3030-260-08 26 70 6 2.94° 26.27 27.07 27.93 28.86 -
HFTNB3030-300-08 30 70 6 2.60° 30.29 31.23 32.23 33.30 -
HFTNB3030-320-08 32 80 6 2.46° 32.31 33.31 34.38 35.52 -
HFTNB3030-360-08 36 80 6 2.21° 36.31 37.45 38.65 39.95 -
HFTNB3030-400-08 40 80 6 2.01° 40.36 41.62 42.97 44.41 -
HFTNB3030-200-18 0.9° 20 60 6 3.76° 20.27 20.90 21.58 23.09
HFTNB3030-300-18 30 70 6 2.67° 30.34 31.31 32.34 -
HFTNB3030-400-18 40 80 6 2.07° 40.40 41.71 43.11 -
HFTNB3030-500-18 50 100 6 1.69° 50.46 52.11 - -
HFTNB3030-600-18 60 100 6 1.43° 60.52 - - -
HFTNB3030-400-28 1.4° 40 80 6 2.12° 40.45 41.80 -
HFTNB3030-500-28 50 100 6 1.74° 50.51 - -
HFTNB3030-650-28 65 100 6 - - -
HFTNB3040-300-18 R2 0.9° 30 6 16° 80 6 1.90° 30.51 31.47 - -
HFTNB3040-400-18 40 80 6 1.45° 40.58 - - -
HFTNB3040-500-18 50 100 6 1.18° 50.64 - - -
HFTNB3040-600-18 60 100 6 0.99° - - - -
HFTNB3040-480-28 1.4° 48 80 6 - - -

UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.

Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)

T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tbvn.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM