Bầu Kẹp Nhiệt MST-Corp Model A100-SLSA ΦD 3-12mm

0₫
Thương hiệu: MST-Corp
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
A100-SLSA3-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA3-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA3-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA3-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA3-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA3-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA3-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA3-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA3-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA3 ΦD 3 x 225 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA4-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA4-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA4-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA4-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA4-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA4-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA4-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA4-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA4-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA4 ΦD 4 x 225 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA6-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA6-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA6-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA6-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA6-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA6-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA6-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA6-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA6-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA6 ΦD 6 x 225 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA8-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA8-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA8-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA8-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA8-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA8-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA8-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA8-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA8-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA8 ΦD 8 x 225 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA10-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA10-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA10-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA10-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA10-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA10-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA10-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA10-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA10-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA10 ΦD 10 x 225 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA12-110-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 110 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA12-135-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 135 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA12-140-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 140 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA12-165-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 165 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA12-165-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 165 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA12-170-M42 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 170 L x M42 Liên hệ
A100-SLSA12-195-M67 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 195 L x M67 Liên hệ
A100-SLSA12-195-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 195 L x M97 Liên hệ
A100-SLSA12-225-M97 Bầu Kẹp Nhiệt A100-SLSA12 ΦD 12 x 225 L x M97 Liên hệ

Tổng tiền:

Model Hình
(Fig)
ΦD ΦC t L M L1 L2 ΦC1 ΦC2 ΦC3 H h Kg
A100-SLSA3-110-M42 1 3 6 1.5 110 42 39 - 10.4 26 - 9 80 2.2
A100-SLSA3-135-M67 135 67 13 105 2.3
A100-SLSA3-140-M42 140 42 69 10.4 110
A100-SLSA3-165-M67 165 67 39 13 25 136 2.2
A100-SLSA3-165-M97 165 97 69 16.2 26 135 2.3
A100-SLSA3-170-M42 2 170 42 33 66 10.4 40 140 2.6
A100-SLSA3-195-M67 195 67 69 13 165
A100-SLSA3-195-M97 1 195 97 33 - 16.2 25 - 166 2.3
A100-SLSA3-225-M97 2 225 97 66 26 40 195 2.7
A100-SLSA4-110-M42 1 4 7 1.5 110 42 39 - 11.4 25 - 12 81 2.1
A100-SLSA4-135-M67 135 67 14 106 2.2
A100-SLSA4-140-M42 140 42 69 11.4 111
A100-SLSA4-165-M67 165 67 39 14 136 2.3
A100-SLSA4-165-M97 165 97 69 17.2 26 135
A100-SLSA4-170-M42 2 170 42 33 66 11.4 40 140 2.6
A100-SLSA4-195-M67 195 67 69 - 14 25 39 166
A100-SLSA4-195-M97 1 195 97 33 66 17.2 - 2.3
A100-SLSA4-225-M97 2 225 97 39 196 2.6
A100-SLSA6-110-M42 1 6 9 1.5 110 42 39 - 13.4 25 - 18 81 2.1
A100-SLSA6-135-M67 135 67 16 106 2.2
A100-SLSA6-140-M42 140 42 69 13.4 111
A100-SLSA6-165-M67 165 67 16 136 2.3
A100-SLSA6-165-M97 165 97 39 19.2 32 135
A100-SLSA6-170-M42 2 170 42 33 66 13.4 25 39 141 2.6
A100-SLSA6-195-M67 195 67 16 166
A100-SLSA6-195-M97 1 195 97 69 - 19.2 32 - 2.4
A100-SLSA6-225-M97 2 225 97 30 69 46 196 2.9
A100-SLSA8-110-M42 1 8 11 1.5 110 42 39 - 15.4 36 - 24 80 2.3
A100-SLSA8-135-M67 135 67 18 32 106
A100-SLSA8-140-M42 140 42 69 15.4 36 110 2.5
A100-SLSA8-165-M67 165 67 18 135
A100-SLSA8-165-M97 165 97 39 21.2 32 136 2.3
A100-SLSA8-170-M42 2 170 42 28 71 15.4 26 50 140 3.1
A100-SLSA8-195-M67 195 67 30 69 18 32 46 166 2.9
A100-SLSA8-195-M97 1 195 97 69 - 21.2 - 2.5
A100-SLSA8-225-M97 2 225 97 30 71 36 50 195 3.2
A100-SLSA10-110-M42 1 10 13 1.5 110 42 39 - 17.4 25 - 30 81 2.2
A100-SLSA10-135-M67 135 67 20 32 106 2.3
A100-SLSA10-140-M42 140 42 69 17.4 25 111 2.2
A100-SLSA10-165-M67 165 67 20 36 135 2.5
A100-SLSA10-165-M97 165 97 39 23.2 32 136 2.3
A100-SLSA10-170-M42 2 170 42 28 71 17.4 36 50 140 3.1
A100-SLSA10-195-M67 195 67 20 165
A100-SLSA10-195-M97 1 195 97 69 - 23.2 - 2.6
A100-SLSA10-225-M97 2 225 97 30 69 32 46 196 3
A100-SLSA12-110-M42 1 12 15 1.5 110 42 39 - 19.4 32 - 30 79 2.2
A100-SLSA12-135-M67 135 67 22 104 2.3
A100-SLSA12-140-M42 140 42 69 19.4 109 2.4
A100-SLSA12-165-M67 165 67 22 134  
A100-SLSA12-165-M97 165 97 39 25.2   2.3
A100-SLSA12-170-M42 2 170 42 28 57 19.4 36 50 135 3.1
A100-SLSA12-195-M67 195 67 30 22 32 46 164 2.9
A100-SLSA12-195-M97 1 195 97 69 - 25.2 36 - 160 2.7
A100-SLSA12-225-M97 2 225 97 30 57 32 46 194 3

 

 

Với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1937, MST Corporation là nhà sản xuất TOOL HOLDER hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới. MST Corporation với thế mạnh hàng đầu về dòng TOOL HOLDER kẹp nhiệt trong lĩnh vực gia công chính xác, và siêu chính xác như gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết...

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm về TOOLING SYSTEMS for Machining center and Turning mill, JIG, Measurement tools, Maintenance tools, Wire EDM Fixture and tools .

T&B Việt Nam với tư cách là Đại Lý chính thức của MST-Corporation tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng tới cho Khách Hàng những giải pháp gia công phù hợp, cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM

Website: https://tb-tool.com.vn/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg

Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/

Hot line : 0934.666.395

Email : binh@tbvn.com.vn

Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội      

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh

Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Sản phẩm bạn đã xem

0934.666.395
Facebook Messenger Youtube
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
MENU
DANH MỤC SẢN PHẨM